Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obliczanie słonecznego czasu miejscowego

Obliczanie słonecznego czasu miejscowego

Do pomiaru czasu stosuje się następujące miary:

- doba gwiazdowa - okres między kolejnymi górowaniami punktu Barana - trwa 23 h 56 min 4 s

- prawdziwa doba słoneczna - okres między kolejnymi górowaniami Słońca - trwa 24 h + 1 min

- średnia doba słoneczna - średnia z prawdziwych dób słonecznych. Jest podstawą miary czasu na Ziemi.

- rok zwrotnikowy - okres między kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej. Trwa 365,2422 dób.

Każdy południk ma inny czas miejscowy. Godzina 12 tego czasu występuje w momencie górowania Słońca na danym południku.

Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód. W ciągu 4 minut obraca się o kąt , a w ciągu 1 godziny o kąt 15°. Ma to swoje odzwierciedlenie w pomiarach czasu miejscowego.

Obliczając czas miejscowy południków znajdujących się na wschód od południka wyjściowego dodajemy różnicę czasu, a na zachód - odejmujemy różnicę czasu.

Zadanie 1

Jeżeli w Krakowie jest godzina 12.00 czasu miejscowego, to która godzina tego czasu jest w Moskwie?

Dane:

Długość geograficzna Krakowa 20°E (jest to południk wyjściowy)

Długość geograficzna Moskwy 37°E

Czas miejscowy Krakowa 12.00

Szukane:

Czas miejscowy Moskwy

Rozwiązanie:

Trzeba obliczyć różnicę długości geograficznej między Krakowem i Moskwą. Kraków i Moskwa mają taki sam kierunek długości geograficznej (wschodni). W takim przypadku od wartości większej odejmujemy mniejszą.

37° - 20° = 17°

Jednemu stopniowi długości geograficznej odpowiada różnica czasu równa 4 minutom.

17 s 4 = 68 min = 1 h 8 min

Południkiem wyjściowym jest południk Krakowa. Ponieważ Moskwa znajduje się na wschód od Krakowa, do czasu miejscowego Krakowa dodajemy 1 h 8 min.

12.00 + 1.08 = 13.08

Odpowiedź: W Moskwie jest godzina 13.08 według czasu miejscowego.

Zadanie 2

Jeżeli w Krakowie jest godzina 12.00 czasu miejscowego, to która godzina tego czasu jest w Lizbonie?

Dane:

Długość geograficzna Krakowa 20°E (jest to południk wyjściowy)

Długość geograficzna Lizbony 9°W

Czas miejscowy Krakowa 12.00

Szukane:

Czas miejscowy Lizbony

Rozwiązanie:

Obliczamy różnicę długości geograficznej między Krakowem i Lizboną.

Kraków i Lizbona mają różne kierunki długości geograficznej. W takim przypadku dodajemy ich wartości liczbowe.

20° + 9° = 29°

Obliczamy różnicę czasu mnożąc różnicę długości geograficznej przez 4 minuty.

29 s 4 = 116 min = 1 h 56 min

Południkiem wyjściowym jest południk Krakowa. Ponieważ Lizbona znajduje się na zachód od Krakowa, to od czasu miejscowego Krakowa odejmujemy 1 h 56 min.

12.00 - 1.56 = 10.04

Odpowiedź: W Lizbonie jest godzina 10.04 według czasu miejscowego.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.