Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czynniki wpływające na pogodę i klimat

Czynniki wpływające na pogodę i klimat

Do czynników niemeteorologicznych wpływających na pogodę i klimat należą:

- szerokość geograficzna - decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temperaturze powietrza;

- wysokość nad poziomem morza - decyduje o temperaturze powietrza i wielkości opadów atmosferycznych;

- ukształtowanie powierzchni - może ograniczać lub ułatwiać przepływ powietrza. Na temperaturę powietrza wpływa też ekspozycja stoku;

- rozkład lądów i oceanów - ze względu na różnice w nagrzewaniu wpływa na szybkość i zakres zmian temperatury powietrza. Ma również wpływ na wilgotność powietrza i opady atmosferyczne;

- prądy morskie - wpływają na temperaturę i wilgotność powietrza. Ciepłe prądy morskie powodują wzrost temperatury i wilgotności, a zimne spadek;

- szata roślinna - może wpływać na przebieg zmian temperatury i wilgotności powietrza. Na obszarach o bujnej roślinności zmiany te są łagodniejsze niż na obszarach o roślinności skąpej;

- pokrywa śnieżna i lodowa - ze względu na swoją barwę odbija promieniowanie słoneczne, co powoduje słabe nagrzanie podłoża i niską temperaturę powietrza.

Czynnikami meteorologicznymi wpływającymi na pogodę i klimat są:

- masy powietrza - rodzaj masy powietrza znajdujący się nad określonym obszarem decyduje o temperaturze i wilgotności powietrza;

- układy baryczne - stałe lub sezonowe układy wyżowe i niżowe mają wpływ na wiatry i ogólne krążenie powietrza na Ziemi;

- fronty atmosferyczne - granice między masami powietrza. Przemieszczanie się frontów atmosferycznych powoduje opady, ponieważ na styku różnych mas powietrza rozwijają się chmury.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czynniki wpływające na pogodę i klimat

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.