Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Chmury i opady atmosferyczne na Ziemi

Chmury i opady atmosferyczne na Ziemi

Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Wilgotność bezwzględna powietrza to masa pary wodnej w jednostce objętości powietrza. Wilgotność względna powietrza to stosunek prężności pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary nasyconej w danej temperaturze.

Wilgotność bezwzględną mierzy się w gramach na metr sześcienny powietrza. Jednostką miary wilgotności względnej są procenty. Jeżeli powietrze w danej temperaturze jest nasycone parą wodną, to jego wilgotność względna wynosi 100%. Im niższa temperatura powietrza, tym mniej pary wodnej potrzeba do nasycenia.

Dalsza dostawa pary wodnej powoduje stan przesycenia prowadzący do kondensacji (skroplenia) lub resublimacji pary wodnej. Tworzą się wówczas chmury lub mgła. Warunkiem powstania chmury jest obecność tzw. jąder kondensacji, czyli mikroskopijnych cząstek stałych, takich jak pyły lub kryształki lodu. To właśnie wokół nich powstają krople wody.

Chmura to widoczne skupienie kropelek wody lub kryształków lodu wytworzone w powietrzu wskutek kondensacji lub resublimacji pary wodnej.

Mgła to zawiesina składająca się z kropelek wody lub kryształków lodu, dotykająca swą podstawą powierzchni terenu, ograniczająca widzialność poniżej 1 km.

Chmury mogą rozwijać się na różnych wysokościach. W zależności od wysokości występowania można je podzielić na:

- chmury wysokie - występują na wysokości 6-12 km

- pierzaste (łacińska nazwa - cirrus)

- pierzasto-kłębiaste (cirrocumulus)

- pierzasto-warstwowe (cirrostratus)

- chmury średnie - występują na wysokości 3-6 km

- kłębiaste średnie (altocumulus)

- warstwowe średnie (altostratus)

- chmury niskie - występują na wysokości 0-3 km

- deszczowo-warstwowe (nimbostratus)

- warstwowe (stratus)

- warstwowo-kłębiaste (stratocumulus)

- chmury o budowie pionowej - występują przeważnie na poziomie chmur niskich, lecz mogą również występować wyżej

- kłębiaste (cumulus)

- kłębiasto-deszczowe (cumulonimbus) - chmury burzowe.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.