Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podział dziejów na ery i okresy

Podział dziejów na ery i okresy

Odtwarzaniem dziejów Ziemi zajmuje się geologia historyczna. Jej przedmiotem badań są etapy tworzenia się Ziemi jako planety, rozwój litosfery oraz życia na Ziemi.

Stratygrafia jest działem geologii obejmującym ustalanie kolejności ułożenia warstw skalnych oraz określaniem ich wieku. Podstawową metodą stosowaną w stratygrafii jest metoda paleontologiczna (skamieniałości przewodnich). Dzięki tym badaniom można było odtworzyć kolejność er, okresów i epok geologicznych. Kolejność ta przedstawiana jest w postaci tabel stratygraficznych.

Tabele stratygraficzne skonstruowane są w taki sposób, że na górze tabeli są najmłodsze ery, okresy lub epoki geologiczne. Każda następna era, epoka lub okres jest starsza od poprzedzającej. Taki sposób konstrukcji tabel stratygraficznych spowodowany jest odniesieniem do stanu rzeczywistego. W naturze najczęściej na powierzchni (na górze) są skały najmłodsze. Im głębiej, tym skały są starsze.

Granice między erami, okresami i epokami geologicznymi wyznaczone zostały przez szczególne wydarzenia w rozwoju skorupy ziemskiej lub życia na Ziemi. Najczęściej były to ruchy górotwórcze oraz pojawienie się lub wymarcie charakterystycznych organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy. Lata [mln], era, okres. Kenozoiczna, mezozoiczna, paleozoiczna, archaiczna, prekambryjska, proterozoiczna. Czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda, jura, trias, perm, karbon, dewon, sylur, ordowik, kambr

Era prekambryjska nie dzieli się na okresy tylko na dwie części, zwane również erami (archaiczną i proterozoiczną).

Tabela stratygraficzna ery kenozoicznej

Tabela stratygraficzna ery kenozoicznej. Lata [mln], okres, podokres, epoka. Czwartorzęd, trzeciorzęd. Neogen, paleogen. Holocen, plejstocen, pliocen, miocen, oligocen, eocen, paleocen.

Istnieje również inny podział ery kenozoicznej. Nie ma w nim podokresów. Holocen, plejstocen, neogen i paleogen są epokami. Pliocen, miocen, oligocen, eocen i paleocen są podepokami.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.