Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozmieszczenie opadów atmosferycznych na Ziemi

Rozmieszczenie opadów atmosferycznych na Ziemi

Wyróżnia się 3 główne typy opadów atmosferycznych:

- orograficzne - związane ze wznoszącymi ruchami powietrza wymuszonymi przez ukształtowanie powierzchni. Występują na dowietrznych stokach gór i wybrzeżach;

- konwekcyjne - spowodowane silnym nagrzaniem podłoża i wstępującymi ruchami ciepłego powietrza;

- frontalne - związane z frontami atmosferycznymi, na styku ciepłego i zimnego powietrza;

Typy opadów. Opady orograficzne, opady konwekcyjne, opady frontalne.

Opady atmosferyczne mogą występować w różnych formach. Może to być deszcz, mżawka, śnieg, krupy śnieżne, krupy lodowe lub grad.

Bardzo zróżnicowane są roczne sumy opadów atmosferycznych w różnych miejscach na Ziemi. Najwyższa średnia roczna suma opadów atmosferycznych odnotowana została w Czerrapundżi (Indie) - 11902 mm. Najniższa natomiast w Arica (Chile) - 0 mm.

Ze względu na wielkość i cykl rocznych zmian opadów atmosferycznych można wyróżnić następujące strefy opadowe:

- strefa równikowa - roczna suma opadów powyżej 2000 mm. Charakterystyczne dla tej strefy są codzienne popołudniowe obfite opady deszczu. Są to deszcze zenitalne. W związku z dużym nagrzaniem podłoża występują tam silne ruchy konwekcyjne powietrza, prowadzące do powstawania chmur burzowych;

- strefa podrównikowa - roczna suma opadów 1000-2000 mm. Jest to strefa gorąca z porą deszczową i porą suchą. Pora deszczowa występuje podczas zenitalnego położenia Słońca;

- strefa zwrotnikowa - roczna suma opadów poniżej 250 mm. Są to obszary związane z występowaniem wyżów podzwrotnikowych. Rozwój chmur jest tam niemożliwy ze względu na osiadające powietrze;

- strefa monsunowa - jest związana z półrocznym cyklem zmian monsunów. Bardzo duże opady przynosi monsun letni wiejący od oceanu. W czasie monsunu zimowego panuje susza. Roczna suma opadów jest zróżnicowana od 500 mm do 2000 mm i więcej;

- strefa podzwrotnikowa - roczna suma opadów w granicach 500-1000 mm. Opady występują w zimie, gdy na te obszary napływa wilgotne powietrze polarne. W lecie brak opadów, gdyż tereny te znajdują się pod wpływem wyżów podzwrotnikowych;

- strefa umiarkowana - roczna suma opadów jest bardzo zróżnicowana. Wielkość opadów zależy od bliskości oceanu. Najobfitsze opady występują na zachodnich wybrzeżach kontynentów (ponad 1000 mm). Najmniej opadów jest we wnętrzach kontynentów (poniżej 500 mm). Większość opadów w strefie umiarkowanej to opady frontalne;

- strefa okołobiegunowa - roczna suma opadów poniżej 250 mm. Są to równomiernie rozłożone w ciągu roku opady śniegu.

Niezależnie od szerokości geograficznej obfite opady atmosferyczne występują na terenach górskich, szczególnie po ich stronie dowietrznej.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.