Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zasoby wodne hydrosfery

Zasoby wodne hydrosfery

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących życie na Ziemi jest woda. Według najczęściej uznawanej hipotezy geochemicznej woda powstała w czasie krzepnięcia skorupy ziemskiej. Para wodna była lotnym składnikiem magmy i uwalniała się podczas jej zastygania. W warunkach ziemskich woda może występować we wszystkich stanach skupienia. Istnieje także hipoteza solarna powstania wody. Według tej hipotezy woda powstała na skutek działania wiatru słonecznego, który niesie jądra atomowe wodoru. Wodór ten następnie łączy się z tlenem atmosferycznym.

Hydrosfera, czyli powłoka wodna obejmuje wody powierzchniowe, atmosferyczne i podziemne w formie gazowej, ciekłej i stałej. Woda jest też częścią organizmów żywych. Dzisiaj na Ziemi zasoby wodne hydrosfery szacowane są na 1 mld 386 mln km3.

Zasoby wodne na Ziemi kształtują się następująco:

Rodzaj wody % ogólnej ilości wody
Wody oceanów i mórz 96,5
Wody podziemne 1,70
Lodowce i stała pokrywa śnieżna 1,74
Inne rodzaje wody 0,06

Trudno jest oszacować dokładnie zasoby wodne na Ziemi. Dlatego można się spotkać z innymi danymi liczbowymi dotyczącymi procentowego udziału poszczególnych rodzajów wód.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zasoby wodne hydrosfery

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.