Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obieg wody w przyrodzie

Obieg wody w przyrodzie

Woda na Ziemi jest w nieustannym ruchu. Są dwie przyczyny tego ruchu - energia promieniowania słonecznego i siła ciężkości.

Elementami obiegu wody w przyrodzie są:

- parowanie otwartych powierzchni wodnych,

- parowanie z gruntu,

- transpiracja, czyli parowanie z organizmów żywych,

- unoszenie pary wodnej do góry przez ruchy konwekcyjne i turbulencje,

- przenoszenie pary wodnej przez wiatry,

- kondensacja (skraplanie) lub resublimacja pary wodnej - tworzenie się chmur i mgieł,

- opady atmosferyczne,

- osady atmosferyczne - rosa, szron (resublimacja),

- spływ powierzchniowy,

- wsiąkanie (infiltracja),

- przepływ podziemny.

Część wody jest okresowo wyłączona z obiegu. Zjawisko to nosi nazwę retencji. Jest to woda zmarznięta w postaci wiecznej zmarzliny, lodowców i lądolodów, jak również część wód podziemnych.

Przeciętna ilość wody biorącej udział w obiegu nie zmienia się. Dla określenia wielkości obiegu wody sporządza się bilans wodny danego obszaru. W bilansie tym zestawia się przychód i rozchód wody na danym obszarze biorąc pod uwagę ilość opadów, odpływ powierzchniowy oraz parowanie.

Roczny bilans wodny Wszechoceanu

Element bilansu Objętość w km3
Opady atmosferyczne 411 600
Dopływ wód powierzchniowych 41 000
Parowanie 452 600

Roczny bilans wodny obszarów lądowych

Element bilansu Objętość w km3
Opady atmosferyczne 113 400
Dopływ wód powierzchniowych 41 000
Parowanie 72 400

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.