Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obieg wody w przyrodzie

Obieg wody w przyrodzie

Woda na Ziemi jest w nieustannym ruchu. Są dwie przyczyny tego ruchu - energia promieniowania słonecznego i siła ciężkości.

Elementami obiegu wody w przyrodzie są:

- parowanie otwartych powierzchni wodnych,

- parowanie z gruntu,

- transpiracja, czyli parowanie z organizmów żywych,

- unoszenie pary wodnej do góry przez ruchy konwekcyjne i turbulencje,

- przenoszenie pary wodnej przez wiatry,

- kondensacja (skraplanie) lub resublimacja pary wodnej - tworzenie się chmur i mgieł,

- opady atmosferyczne,

- osady atmosferyczne - rosa, szron (resublimacja),

- spływ powierzchniowy,

- wsiąkanie (infiltracja),

- przepływ podziemny.

Część wody jest okresowo wyłączona z obiegu. Zjawisko to nosi nazwę retencji. Jest to woda zmarznięta w postaci wiecznej zmarzliny, lodowców i lądolodów, jak również część wód podziemnych.

Przeciętna ilość wody biorącej udział w obiegu nie zmienia się. Dla określenia wielkości obiegu wody sporządza się bilans wodny danego obszaru. W bilansie tym zestawia się przychód i rozchód wody na danym obszarze biorąc pod uwagę ilość opadów, odpływ powierzchniowy oraz parowanie.

Roczny bilans wodny Wszechoceanu

Element bilansu Objętość w km3
Opady atmosferyczne 411 600
Dopływ wód powierzchniowych 41 000
Parowanie 452 600

Roczny bilans wodny obszarów lądowych

Element bilansu Objętość w km3
Opady atmosferyczne 113 400
Dopływ wód powierzchniowych 41 000
Parowanie 72 400

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.