Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Konsekwencje istniejącego ciśnienia atmosferycznego na Ziemi

Konsekwencje istniejącego ciśnienia atmosferycznego na Ziemi

Ogólny rozkład obszarów wysokiego i niskiego ciśnienia wywołuje krążenie powietrza atmosferycznego. Stałość tego krążenia jest przyczyną powstania mas powietrza. Są to rozległe części troposfery wyróżniające się temperaturą i wilgotnością powietrza oraz innymi cechami nabytymi w czasie dłuższego pobytu nad określonym rodzajem podłoża.

Wyróżnia się 4 podstawowe masy powietrza:

- powietrze arktyczne lub antarktyczne - powstaje w strefach wyżów okołobiegunowych,

- powietrze polarne - powstaje w umiarkowanych szerokościach geograficznych przez wymieszanie ciepłego powietrza napływającego z obszarów zwrotnikowych i zimnego powietrza napływającego z obszarów okołobiegunowych,

- powietrze zwrotnikowe - powstaje w strefie wyżów podzwrotnikowych,

- powietrze równikowe - powstaje w strefie niżów okołorównikowych.

W zależności od miejsca powstania masa powietrza może występować w odmianie kontynentalnej lub morskiej.

Pomiędzy masami powietrza o różnych cechach występują strefy przejściowe - fronty atmosferyczne. W zależności od tego, które powietrze napływa na dany obszar, możemy wyróżnić front ciepły, zimny lub stacjonarny. Z przejściem frontów atmosferycznych związane są charakterystyczne zjawiska pogodowe. Przejście frontu ciepłego wywołuje wzrost temperatury powietrza oraz opady atmosferyczne. Natomiast przejście frontu zimnego powoduje spadek temperatury oraz obfite opady, najczęściej burzowe. Ze względu na dużą różnicę temperatur i ciśnienia w strefie frontów atmosferycznych występują silne wiatry.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.