Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budująca działalność lodowców i lądolodów

Budująca działalność lodowców i lądolodów

Lodowce transportują na swej powierzchni i w swoim wnętrzu materiał skalny różnej wielkości zwany moreną. Może to być materiał drobny (piasek, żwir), lecz mogą to być również wielkie bloki skalne. Po zaniknięciu lodowca tworzą z nich kry lodowcowe i głazowiska głazów narzutowych. W zależności od miejsca usytuowania morena dzieli się na: powierzchniową, wewnętrzną, boczną, denną i środkową.

Gdy lodowiec topnieje, materiał skalny zawarty w nim i na nim osadza się tworząc formy akumulacyjne:

- wały moreny czołowej - powstają przed czołem lodowca z wytopienia materiału skalnego;

- wały moreny bocznej - osadzone na zboczach dolin polodowcowych;

- powierzchnie moreny dennej - równinne, faliste lub pagórkowate powierzchnie pokryte materiałem morenowym pozostawionym przez wycofujący się lodowiec. W zagłębieniach moreny dennej gromadząca się woda tworzy jeziora (np. Śniardwy, Mamry). Najczęściej są to zagłębienia wytopiskowe utworzone jako rezultat wytopienia się brył lodu zagrzebanych w materiale morenowym;

- drumliny - niewysokie pagórki o owalnym zarysie. Kształtowane są prawdopodobnie z materiału morenowego przez przesuwający się po nim lodowiec;

- wysoczyzny - rozległe, niewysokie wzniesienia o łagodnych kształtach zbudowane z materiału morenowego.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.