Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

namuzowywanie (M. Białoszewski)

namuzowywanie (M. Białoszewski)

Tytuł wiersza jest stworzonym przez poetę neologizmem. Tworząc go, poeta odwołał się do istniejących w języku rzeczowników odczasownikowych, będących nazwami czynności, np. nawoływanie, napełnianie, nasycanie i wielu innych. Można by go przetłumaczyć jako „nawoływanie Muzy”.

Utwór rozpoczyna apostrofa do Muzy.

Muzy - córki Mnemozyne i Zeusa, towarzyszki Apollina, opiekunki artystów zsyłające na nich natchnienie.

Jest to monolog podmiotu lirycznego - poety - skierowanego do Muzy, w którym przyznaje on, że pogrążony jest w niemożności pisania, więc tylko rymuje. Błaga więc o natchnienie, które napełni treścią jego słowa, bo to, co stworzył, niewiele jest warte (stanęło mu „ością w gardle”). Wiersz jest poświęcony problemom twórczości i twórcy, dlatego można go określić jako autotematyczny (bo poeta pisze o sobie samym). Taka interpretacja jest zaledwie jedną z wielu możliwości. Wiersz bowiem odczytać można jako wyraz bezradności, niemocy twórczej poety, ale też, jako żart, kpinę, zabawę słowami, która przynosi takie niezwykłe efekty.

Ten wiersz bardzo różni się od wiersza tradycyjnego, w którym wyznacznikiem poetyckości są rymy, budowa, rytm. Białoszewski pokazuje, że słowo jako materiał poetycki można wyzyskać również w bardzo oryginalny sposób, bazując na jego brzmieniu, budując z istniejących słów nowe wyrazy, które nabierają nowych sensów i treści. Wykpiwa w ten sposób tradycyjne przywiązanie do znaczenia słów, pokazuje bogactwo możliwości kryjące się w na pozór zwykłych wyrazach.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.