Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

Aby dodać dwie liczby całkowite o tych samych znakach, dodajemy ich wartości bezwzględne, a do wyniku dopisujemy znak, jaki mają liczby.

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Liczby o różnych znakach. Liczby o jednakowych znakach.

Przykład 1

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Zgodnie z regułą obliczam wartości bezwzględne tych liczb, czyli |-7| = 7, |-10| = 10, dodaję ich wartości bezwzględne: 7 + 10 = 17. Do wyniku dopisuję znak (-), bo obie liczby są ujemne.

Przykład 2

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Obliczam wartości bezwzględne. Do wyniku dopisuję znak, jaki mają te liczby, czyli (-).

Przykład 3

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

Aby dodać dwie liczby o różnych znakach, trzeba:

(Nie przerażaj się, to tylko tak groźnie wygląda, a w praktyce jest łatwe do stosowania).

Przykład 1

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Zgodnie z regułą obliczam wartości bezwzględne liczb. Od większej wartości bezwzględnej odejmuję mniejszą 10 - 3 = 7. Do wyniku dopisuję znak liczby większej na wartość bezwzględną, czyli (-).

Przykład 2

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Od większej wartości bezwzględnej odejmuję mniejszą wartość bezwzględną, czyli 12 - 8 = 4. Wynik jest dodatni, bo jest to znak liczby większej na wartość bezwzględną.

Przykład 3

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Do wyniku dopisuję (-).

Przykład 4

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Wygodnie jest odejmowanie zastąpić dodawaniem liczby przeciwnej. Teraz postępujemy tak jak w poprzednich przykładach.

Przykład 5

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Odejmowanie zamieniam na dodawanie liczby przeciwnej.

Przykład 6

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Znowu odejmowanie zastępuję dodawaniem liczby przeciwnej. Dodaję osobno liczby dodatnie (dodawanie jest przemienne).

Przykład 7

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Odejmowanie zastępuję dodawaniem liczby przeciwnej. Osobno dodaję liczby dodatnie i ujemne.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.