Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zadania z treścią

Zadania z treścią

Zadanie 1

Zadania z treścią. Oblicz 3/4 liczby 1 3/4.

Rozwiązanie

Zadania z treścią. Literę z zastępujemy mnożeniem. Odp.: 3/4 liczby 1 3/4 wynosi 1 5/16.

Zadanie 2

Zadania z treścią. Od sumy liczb 7/9 i 0,8 odejmij kwadrat liczby 2/3.

Rozwiązanie

Zadania z treścią. Treść zadania zapisuję wyrażeniem arytmetycznym, a następnie obliczam jego wartość, pamiętając o kolejności wykonywania działań. Sprowadzam do wspólnego mianownika. Skracam ułamek przez 3.

Zadanie 3

Zadania z treścią. Ania miała w skarbonce 400 zł. Pewnego dnia wydała 1/4 tej kwoty, a następnego dnia 1/5 tego, co zostało. Ile było w skarbonce pieniędzy po dwóch dniach?

Rozwiązanie:

Zadania z treścią. Tyle Ania wydała I dnia. Tyle jej zostało po I dniu. Tyle wydała II dnia. Taka kwota została w skarbonce po dwóch dniach.

Odp.: Ani zostało 240 zł.

Zadanie 4

Suma czterech kolejnych liczb parzystych jest równa 92. Jakie to liczby?

Rozwiązanie:

Warto pamiętać:

Zadania z treścią. 2n - tak zapisujemy dowolną liczbę patrzystą, gdzie n należy do C (czytamy: n jest dowolną lizcbą całkowitą).

Cztery kolejne liczby parzyste to:

2n - I liczba parzysta

2n + 2 - II liczba parzysta

2n + 4 - III liczba parzysta

2n + 6 - IV liczba parzysta

Zadania z treścią. Teraz tworzymy ich sumę. Jak rozwiązać równanie wyjaśniam dokladnie na str. 112. Dodajemy wyrazy podobne. Liczbę 12 przenosimy na prawą stronę równania ze zmienionym znakiem. Obie strony równania dzielimy przez 8. Za n podstawiam 10.

Sprawdzam, czy suma tych liczb wynosi 92.

20 + 22 + 24 + 26 = 92    TAK

Odp.: Te liczby to 20, 22, 24 i 26.

Zadanie 5

Suma czterech kolejnych liczb nieparzystych wynosi 64. Wyznacz te liczby.

Warto pamiętać:

Zadania z treścią. Liczbę nieparzystą można zapisać w postaci ogólnej: 2n + 1, gdzie n należy do C.

Cztery kolejne liczby nieparzyste to:

2n + 1 - I liczba nieparzysta

2n + 3 - II liczba nieparzysta

2n + 5 - III liczba nieparzysta

2n + 7 - IV liczba nieparzysta

(2n + 1) + (2n + 3) + (2n + 5) + (2n + 7) - suma tych liczb

64 - suma tych liczb

Zadania z treścią. Dodajemy wyrazy podobne. Liczbę 16 przenosimy na prawą stronę równania ze zmienionym znakiem. Obie strony równania dzielimy przez 8. I liczba nieparzysta. Kolejne liczby nieparzyste.

Sprawdzam, czy suma tych liczb wynosi 64.

13 + 15 + 17 + 19 = 64    TAK

Odp.: Te liczby to 13, 15, 17 i 19.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zadania z treścią

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.