Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jednomiany

Jednomiany

Wyrażenia algebraiczne, które są pojedynczą liczbą, literą lub iloczynem liczb i liter nazywamy jednomianami.

Jednomiany.

Jednomian zapisujemy w postaci uporządkowanej, tzn. najpierw liczba (współczynnik liczbowy), potem litery w kolejności alfabetycznej. Taki jednomian jest bardziej czytelny.

Jednomiany. Współczynnik liczbowy. Liczby mnożymy, litery przepisujemy w kolejności alfabetycznej. Zapamiętaj! Zamiast 1x piszemy x, podobnie -1x = -x.

Zadanie 1

Uporządkuj jednomiany

Jednomiany.

Rozwiązanie:

Przypominam: Uporządkowany jednomian, tzn. zapisany w jak najprostszej postaci (najpierw współczynnik liczbowy, potem litery).

Jednomiany. Mnożymy liczby 2 x (-9) = -18 i wynik zapisujemy na początku jednomianu. d x d = d^2 - iloczyn takich samych czynników literowych zapisujemy w postaci potęgi. Podobnie jak w punkcie a).

Zadanie 2

Uporządkuj jednomian i oblicz wartość liczbową

4x · x · 5y dla x = 3, y = -2

Rozwiązanie:

Jednomiany. Kropkę jako znak mnożenia opuszczamy.

Teraz obliczam wartość liczbową tego wyrażenia, podstawiając w miejsce x liczbę 3, a w miejsce y liczbę (-2):

Jednomiany. Uwaga! Kolejność działań! Najpierw potęgowanie.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jednomiany

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.