Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jednomiany

Jednomiany

Wyrażenia algebraiczne, które są pojedynczą liczbą, literą lub iloczynem liczb i liter nazywamy jednomianami.

Jednomiany.

Jednomian zapisujemy w postaci uporządkowanej, tzn. najpierw liczba (współczynnik liczbowy), potem litery w kolejności alfabetycznej. Taki jednomian jest bardziej czytelny.

Jednomiany. Współczynnik liczbowy. Liczby mnożymy, litery przepisujemy w kolejności alfabetycznej. Zapamiętaj! Zamiast 1x piszemy x, podobnie -1x = -x.

Zadanie 1

Uporządkuj jednomiany

Jednomiany.

Rozwiązanie:

Przypominam: Uporządkowany jednomian, tzn. zapisany w jak najprostszej postaci (najpierw współczynnik liczbowy, potem litery).

Jednomiany. Mnożymy liczby 2 x (-9) = -18 i wynik zapisujemy na początku jednomianu. d x d = d^2 - iloczyn takich samych czynników literowych zapisujemy w postaci potęgi. Podobnie jak w punkcie a).

Zadanie 2

Uporządkuj jednomian i oblicz wartość liczbową

4x · x · 5y dla x = 3, y = -2

Rozwiązanie:

Jednomiany. Kropkę jako znak mnożenia opuszczamy.

Teraz obliczam wartość liczbową tego wyrażenia, podstawiając w miejsce x liczbę 3, a w miejsce y liczbę (-2):

Jednomiany. Uwaga! Kolejność działań! Najpierw potęgowanie.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jednomiany

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.