Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Przykłady sum algebraicznych:

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Wyrazu sumy (jednomiany).

Wyrazy podobne (jednomiany podobne) to takie wyrazy, które różnią się tylko współczynnikiem liczbowym (liczbą), litery mają takie same i w tej samej potędze np.

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Wyrazy podobne.

lub

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Wyrazy podobne.

Wyrazy podobne można redukować (dodawać, odejmować), np.

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Działania (dodawanie lub odejmowanie) wykonujemy na liczbach, litery przepisujemy.

Zadanie 1

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Zredukuj wyrazy podobne. Wyrazy podobne podkreślamy jednakowo i redukujemy. Wyrazy podobne podkreślam jednakowo i redukuję (uwaga na znak, który stoi przed liczbą). Postępujemy podobnie jak w punkcie a) i b). ... czyli redukuje się do zera (w wyniku nic nie piszemy). Pamiętaj, że... Redukuję wyrazy podobne (jednakowo podkreślone).

Zadanie 2

Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartość liczbową wyrażenia:

10x - 3xy + 8 - 5x - 5xy - 40 + 6x dla x = 2, y = - 2

Rozwiązanie:

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Najpierw redukuję wyrazy podobne...

Teraz obliczam wartość liczbową wyrażenia podstawiając za x = 2 i y = -2, a zatem:

11 · 2 - 8 · 2 · (- 2) - 32 = 22 + 32 - 32 = 22

Zadanie 3

Wykonaj dodawanie i zredukuj wyrazy podobne:

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Jeżeli przed nawiasem jest znak plus, to nawias możemy opuścić. Nawias można opuścić również wtedy, gdy przed nim nie stoi żaden znak. Opuszczamy nawiasy, przepisując wyrazy z nawiasów z takimi znakami, z jakimi występują. - y + y = 0, dlatego można je skreślić. Jeżeli przed nawiasem jest znak minus, to nawias możemy opuścić zmieniając znak każdego wyrazu z nawiasu na przeciwny. Przed nawiasem znak (-), opuszczając nawias zmieniamy znaki w nawiasie na przeciwne. Uwaga! Przed nawiasem znak (-). Uważaj na minusy przed nawiasami (opuszczając nawias zmień znaki w nawiasie). Opuszczając nawias pamiętamy o zmianie znaków.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.