Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby

Przykład 1

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Mnożymy liczby, literę dopisujemy.

Przykład 2

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Ustalamy znak mnożenia, liczbę piszemy przed literą.

Przykład 3

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Ustalamy znak, skracamy, mnożymy liczniki.

Przykład 4

Oblicz obwody kwadratów:

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Obw. Dodajemy boki kwadratów. Kwadrat ma 4 boki, są one równe, więc obwód obliczymy mnożąc bok przez 4. Dodajemy wszystkie boki. Redukujemy wyrazy podobne. Obwód obliczany 4 x bok. Bo to jest obwód tego samego kwadratu.

Przykład 5

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Mnożymy każdy wyraz w nawiasie przez (-2).

Przykład 6

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Mnożymy każdy wyraz w nawiasie przez 4, wykonujemy działania na liczbach, litery dopisujemy.

Przykład 7

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby.

Przykład 8

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Każdy wyraz w nawiasie mnożymy przez (-5).

Przykład 9

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Zapis upraszczamy.

Przykład 10

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Minus przed nawiasem oznacza mnożenie każdego wyrazu sumy przez (-1).

Przykład 11

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Każdy wyraz pierwszej sumy mnożymy przez 2. Każdy wyraz drugiej sumy mnożymy przez -3. Redukujemy wyrazy podobne.

Przykład 12

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Wyrazy pierwszej sumy mnożymy przez 5. Wyrazy drugiej sumy mnożymy przez (-2). Redukujemy wyrazy podobne.

Przykład 13

Mnożenie sum algebraicznych przez liczby. Każdy wyraz pierwszej sumy mnożymy przez (-4). Każdy wyraz drugiej sumy mnożymy przez (-3). Redukujemy wyrazy podobne.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mnożenie sum algebraicznych przez liczby

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.