Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby

Przykład 1

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Dzielimy liczby, literę dopisujemy.

Przykład 2

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Znak : zastępujemy kreską ułamkową, dopisujemy literę, skracamy ułamek - licznik i mianownik przez 2.

Przykład 3

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Zamieniamy dzielenie na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby. Skracamy, ustalamy znak.

Przykład 4

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Każdy składnik sumy dzielimy przez 4.

Przykład 5

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Każdy składnik sumy dzielimy przez (-5).

Przykład 6

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Każdy wyraz sumy dzielimy przez 3.

Przykład 7

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Każdy wyraz licznika dzielimy przez 2.

Przykład 8

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Dzielenie przez 1/2 zastępujemy mnożeniem przez odwrotność, czyli przez 2. Każdy składnik sumy mnożymy przez 2.

Przykład 9

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Dzielenie przez 1 1/3 = 4/3 zastąpimy przez mnożenie przez odwrotność, czyli 3/4. Mnożymy każdy wyraz sumy przez 3/4. Mnożymy liczby, literę dopisujemy. Wyciągamy całości.

Przykład 10

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Zapis oznacza, że każdy wyraz licznika należy podzielić przez 3. Każdy wyraz dzielimy przez 3, zastępując znak : kreską ułamkową. Wyciągamy całości.

Przykład 11

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Oblicz wartość wyrażenia... Wykonujemy mnożenie pierwszej sumy prze (-3). Dzielimy każdy wyraz drugiej sumy przez 2. Redukujemy wyrazy podobne. Teraz za x podstawiamy -1/2. Wykonujemy obliczenia na liczbach - najpierw mnożenie.

Przykład 12

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Oblicz wartość wyrażenia... Każdy wyraz pierwszej sumy mnożymy przez 4. Każdy wyraz drugiej sumy dzielimy przez 2, zastępując znak : kreską ułamkową. Mnożymy każdy wyraz drugiej i trzeciej sumy przez -1. Teraz podstawiamy (-2) za x, obliczamy.

Przykład 13

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Oblicz wartość wyrażenia... Każdy wyraz pierwszej sumy mnożymy przez 3. Każdy wyraz licznika dzielimy przez 3. Redukujemy wyrazy podobne. Podstawiamy -2 za x, 3 za y.

Przykład 14

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby. Oblicz wartość wyrażenia... Każdy wyraz pierwszej sumy dzielimy przez 2. Każdy wyraz drugiej sumy mnożymy przez 1/4. Podstawiamy 1/3 za m, 1/2 za n. Wykonujemy najpierw mnożenie. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Odejmowanie zastępujemy dodawaniem liczby przeciwnej.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dzielenie sum algebraicznych przez liczby

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.