Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne

Zadanie 1

Wykonaj mnożenie:

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. Każdy wyraz w nawiasie mnożymy przez 3. Każdy składnik sumy mnożymy przez 2x. Każdy wyraz z nawiasu mnożymy przez 3. Każdy składnik sumy mnożymy przez (-2).

Zadanie 2

Zamień iloczyny na sumy algebraiczne:

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. Każdy wyraz z nawiasu mnożymy przez 0,4.

Zadanie 3

Wykonaj dzielenie:

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. Każdy wyraz z nawiasu dzielimy przez 4. Wykonujemy dzielenie na liczbach, literę przepisujemy. Kreska ułakowa zastępuje dzielenie, więc każdy wyraz z licznika dzielimy przez 5. Dzielimy liczby, litery przepisujemy. Podzielić przez (-1/6) tzn. pomnożyć przez odwrotność, czyli przez (-6).

Zadanie 4

Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne:

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. Mnożymy pierwszy nawias przez 2, drugi przez (-3), trzeci nawias opuszczamy.

Zadanie 5

Doprowadź wyrażenie do prostszej postaci i oblicz wartość liczbową:

a) 3(x2 - 2x + 3) - 2(x2 - 5x - 1) dla x = 2

b) 2(a + b) - (a - 2b) + (2a - 1) - 3 dla a = -3, b = 1

Rozwiązanie:

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. Najpierw wyrażenie doprowadzamy do prostszej postaci, mnożąc każdy wyraz pierwszego nawiasu przez 3, drugiego przez (-2), następnie redukujemy wyrazy podobne. Teraz w miejsce x podstawiam 2. Wartość liczbowa tego wyrażenia dla x = 2 wynosi 23. Pierwszy nawias mnożymy przez 2, drugi i trzeci opuszczamy (uwaga! minus przed nawiasem). Obliczam wartość liczbową wyrażenia, podstawiając za litery a i b liczby.

Odp.:

Wartość liczbowa tego wyrażenia dla a = -3, b = 1 wynosi (-9).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.