Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jednostki pola powierzchni (na poziomie ucznia klasy 5)

Jednostki pola powierzchni (na poziomie ucznia klasy 5)

Jednostką pola powierzchni jest 1 cm2.

Jednostki pola powierzchni. 1 cm2 jest to pole kwadratu o boku 1 cm. Czytam: 1 centymetr kwadratowy.

Jednostki większe to:

1 dm2 - pole kwadratu o boku 1 dm

1 m2 - pole kwadratu o boku 1 m

1 km2 - pole kwadratu o boku 1 km

Jednostką mniejszą niż 1 cm2 jest:

1 mm2 - pole kwadratu o boku 1 mm

Pamiętaj!

Jednostki pola powierzchni. 1 km = 1000 m. 1 m = 10 dm. 1 dm = 10 cm. 1 cm = 10 mm. 1 km2 = 1000000 m2. 1 m2 = 100 dm2. 1 dm2 = 100 cm2. 1 cm2 = 100 mm2. Jednostki długości, jednostki pola.

Do określania powierzchni gruntu używa się jednostek:

Jednostki pola powierzchni. 1 a = 100 m2. 1 a to 1 ar. 1 ha = 10000 m2. 1 ha = 100 a. 1 ha to 1 hektar.

Zadanie 1

Pole powierzchni 136 dm2 wyraź w m2 i cm2.

Rozwiązanie:

Przeliczam dm2 na cm2.

1 dm2 = 100 cm2. 1 dm2 jest 100 razy większy od 1 cm2, dlatego mnożę przez 100.

Przeliczam dm2 na m2

Jednostki pola powierzchni. 1 dm2 jest 100 razy mniejszy od 1 m2, dlatego dzielę przez 100.

Zadanie 2

Państwo Pawłowscy mają działkę o powierzchni 0,6 ha, a państwo Piotrowscy o powierzchni 175 a. Która działka jest większa?

Rozwiązanie:

Aby porównać te wielkości można:

1) zamienić na m2 (obie liczby),

2) zamienić na ary (jedną z liczb),

3) zamienić na hektary (jedną z liczb).

Jednostki pola powierzchni. 1 a = 0,01 ha, dlatego dzielę przez 100.

Odpowiedź:

Działka państwa Piotrowskich jest większa.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jednostki pola powierzchni (na poziomie klasy 5)

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.