Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ostrosłupy - wprowadzenie

Ostrosłupy - wprowadzenie

Ostrosłupem o podstawie w i wierzchołku S nazywamy wielościan, którego podstawą jest dowolny wielokąt w, a pozostałe ściany, nazywane ścianami bocznymi, są trójkątami o wspólnym wierzchołku S nienależącym do płaszczyzny podstawy.

Ostrosłupy. Punkty... - wierzchołki ostrosłupa. Odcinki... - krawędzie podstawy ostrosłupa. Odcinki... - krawędzie boczne ostrosłupa. Wielokąt... - podstawa ostrosłupa. Trójkąty... - ściany boczne ostrosłupa. Odcinek... - wysokość ostrosłupa.

Wysokością ostrosłupa nazywamy odcinek łączący wierzchołek S ostrosłupa z jego rzutem prostokątnym na płaszczyznę podstawy (tzw. spodkiem wysokości S').

Bliżej omówimy dwa rodzaje ostrosłupów, z którymi spotykamy się w szkole najczęściej:

- ostrosłup prosty,

- ostrosłup prawidłowy.

Ostrosłup prosty to taki, którego wszystkie krawędzie boczne są równe. Spodek wysokości ostrosłupa prostego jest środkiem okręgu opisanego na podstawie. W podstawie musi znajdować się wielokąt, na którym można opisać okrąg.

Ostrosłup prawidłowy to taki ostrosłup prosty, którego podstawą jest wielokąt foremny.

Warto pamiętać!

Czworościanem nazywamy ostrosłup, którego wszystkie ściany są trójkątami. Natomiast czworościan, którego wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi nazywamy czworościanem foremnym.

Rozważmy następujące zbiory:

A - zbiór ostrosłupów,

B - zbiór ostrosłupów prostych,

C - zbiór ostrosłupów prawidłowych,

D - zbiór czworościanów,

E - zbiór czworościanów foremnych.

Ostrosłupy.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ostrosłupy - wprowadzenie

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Matematyka
  • Ostrosłupy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.