Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pole prostokąta

Pole prostokąta

Pole powierzchni prostokąta, oznaczone zazwyczaj literą P, obliczasz mnożąc długość razy szerokość prostokąta.

P = długość · szerokość

W krótszym zapisie:

a - oznacza długość prostokąta

b - oznacza szerokość prostokąta

P = a · b

Przykład

Pole prostokąta. Dane: długość, szerokość. P = długość x szerokość.

PAMIĘTAJ

Długość i szerokość muszą być wyrażone w takich samych jednostkach.

Zadanie 1

Oblicz pole powierzchni i obwód prostokąta o wymiarach 15 cm i 25 cm.

Rozwiązanie

Zapisujesz dane:

Pole prostokąta. Długość, szerokość.

Obliczasz obwód prostokąta

Pole prostokąta. Obw = 2 x (długość + szerokość).

Obliczasz pole prostokąta.

Pole prostokąta. P = długość x szerokość.

Odp.:

Pole powierzchni prostokąta wynosi 375 cm2, a obwód 80 cm.

Zadanie 2

Koszt położenia 1 m2 posadzki wynosi 54 zł. Ile zapłacimy za wyłożenie pokoju o wymiarach 5 m i 6 m?

Rozwiązanie

Najpierw obliczasz powierzchnię pokoju:

Pole prostokąta. Dane.

Teraz obliczasz koszt wyłożenia tej powierzchni posadzką:

Pole prostokąta. Koszt położenia 1 m2 wynosi 54 zł, więc 30 m2 będzie 30 razy większy.

Odp.:

Koszt wyłożenia posadzki wyniesie 1620 zł.

Zadanie 3

Pole powierzchni prostokąta wynosi 108 cm2, a jeden z boków ma długość 12 cm. Oblicz długość drugiego boku.

Rozwiązanie

Rozwiązanie możesz zapisać w postaci równania.

Skorzystaj z zapisu krótszego

Pole prostokąta. Dane.

Napisz wzór na pole w tej kolejności

Pole prostokąta. x oznaczyłam długość nieznanego boku. W równaniu nie pisze się jednostek. Szukane x będzie wyrażone w cm, ponieważ cm x cm = cm2.

Odp.:

Drugi bok prostokąta ma długość 9 cm.

Zadanie 4

Oblicz pole prostokąta, którego obwód wynosi 28 m, a jeden z boków ma długość 4 m.

Rozwiązanie

Suma długości dwóch prostopadłych boków (krótszego i dłuższego) wynosi połowę obwodu.

28 m : 2 = 14 m

Zatem nieznany bok ma długość

14 m - 4 m = 10 m

Obliczasz pole powierzchni.

Pole prostokąta. Dane.

Odp.:

Pole powierzchni tego prostokąta wynosi 40 m2.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Pole prostokąta

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Geometria

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.