Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pojęcie istoty żywej

Pojęcie istoty żywej

Istota żywa to organizm, który wykazuje objawy życia, czyli oddycha, odżywia się, wydala, rośnie, rozwija się i rozmnaża, reaguje na zmiany zachodzące w środowisku.

Odżywianie - pobieranie pokarmu.

Oddychanie - uzyskanie energii potrzebnej do życia, a także wymiana gazowa, czyli pobieranie z powietrza tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Rozmnażanie - zdolność wydawania potomstwa.

Wydalanie - usuwanie zbędnych substancji z organizmu.

Wzrost i rozwój - wzrastanie, zmiany od powstania życia do śmierci.

Ruch - zdolność poruszania się.

Wrażliwość - reakcja na bodźce ze środowiska.

Organizmy żywe zostały podzielone na: bakterie, grzyby, rośliny, zwierzęta. Organizmem żywym jest również człowiek.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Pojęcie istoty żywej

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ziemia - planeta życia
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ziemia - planeta życia
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ziemia - planeta życia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.