Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przystosowania zwierząt do życia na lądzie

Ptaki

Ptaki występują na całej kuli ziemskiej, we wszystkich strefach klimatycznych. Są stałocieplne. Większość ptaków ma zdolność latania, tylko niektóre tę zdolność utraciły.

Przystosowanie do lotu

a) w budowie zewnętrznej

- wykształcenie piór

Rodzaje piór: konturowe (lotki, sterówki, okrywowe), puchowe.

- kształt skrzydeł,

- aerodynamiczny kształt ciała,

- mała głowa zakończona dziobem,

- ułożenie ciała w czasie lotu,

- zdolność wykorzystania w czasie lotu wstępujących i zstępujących ruchów powietrza,

b) w budowie wewnętrznej

- kości pneumatyczne (wypełnione powietrzem),

- brak zębów,

- kończyny przednie przekształcone w skrzydła,

- grzebień na mostku, do którego przyczepione są mięśnie poruszające skrzydłami,

- zrośnięcie tułowiowej części kręgosłupa jest oparciem dla skrzydeł i umożliwia poziome ustawienie kręgosłupa w czasie lotu,

- worki powietrzne umożliwiają dostarczanie tlenu do płuc w czasie wdechu i wydechu,

- stałocieplność.

Ptaki żyją w różnych środowiska i odżywiają się różnym pokarmem. W związku z tym wykazują określone przystosowania:

- budowa dzioba,

- rozwój zmysłu wzroku,

- budowa kończyn,

- zdolność trawienia określonego pokarmu.

Ptaki są jajorodne. Ze względu na zachowanie się piskląt rozróżniamy:

- gniazdowniki: pisklęta po wykluciu się nie są zdolne do samodzielnego życia i wymagają opieki rodziców, np. bocian, słowik, gil, jastrząb, wilga, sikora, jaskółka, dzięcioł;

- zagniazdowniki: po wykluciu opuszczają gniazdo i odżywiają się samodzielnie, np. kury, gęsi, kaczki, łabędzie, kuropatwy, bażanty, strusie.

Różny jest czas pobytu ptaków na terenie lęgowym:

- osiadłe przebywają cały rok na jednym terenie, np. wróbel domowy, sroka, sowa, bażant, kuropatwa, kowalik;

- wędrowne (lęgowe): okres lęgowy spędzają w Polsce, później udają się do ciepłych krajów na zimę, np. bocian biały, jaskółka, kukułka, żuraw, słowik, dzika kaczka, dzika gęś;

- przelotne: na jesień opuszczają legowiska i odlatują niezbyt daleko, tam, gdzie łatwiej znajdą pożywienie.

Znaczenie ptaków

a) w przyrodzie:

- przyczyniają się do zachowania równowagi biologicznej,

- tępią szkodliwe owady,

- rozsiewają nasiona,

- ograniczają ilość chwastów,

b) w gospodarce człowieka:

- dostarczają mięsa i jaj,

- dostarczają piór,

- tępią szkodliwe gryzonie i chore zwierzęta,

- wyjadają ziarna z kłosów,

- objadają pąki i młode pędy drzew owocowych,

- zjadają owoce.

Sposoby ochrony ptaków

- dokarmianie zimą,

- zakładanie budek lęgowych,

- zakładanie zarośli i żywopłotów - miejsca lęgu,

- ochrona przed drapieżnikami,

- wprowadzenie ochrony całkowitej lub okresowej (w okresie godowym i lęgowym).

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko lądowe i jego mieszkańcy
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko lądowe i jego mieszkańcy
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko lądowe i jego mieszkańcy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.