Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki • GWO

LICZBY I DZIAŁANIA

9

 • Zapisywanie i porónywanie liczb

  10

 • Rachunki pamięciowe

  13

 • Kolejność: działań

  20

 • Sprytne rachunki

  22

 • Zadania tekstowe

  24

 • Szacowanie wyników działań

  28

 • Działania pisemne — dodawanie i odejmowanie

  33

 • Działania pisemne — mnożenie

  35

 • Działania pisemne — dzielenie

  36

 • Cztery działania na liczbach

  39

WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH

45

 • Wielokrotności

  46

 • Dzielniki

  50

 • Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100 oraz przez 3 i 9

  53

 • Liczby pierwsze i liczby złożone

  58

 • Rozkład liczby na czynniki pierwsze

  60

UŁAMKI ZWYKŁE

65

 • Ułamki zwykłe i liczby mieszane

  66

 • Ułamek jako iloraz

  70

 • Skracanie i rozszerzanie ułamków

  73

 • Porównywanie ułamków

  76

 • Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

  79

 • Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych miimownikach

  83

 • Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

  86

 • Obliczanie ułamka danej liczby

  89

 • Mnożenie ułamków

  91

 • Dzielenie ułamków przez liczby naturalne

  94

 • Dzielenie ułamków

  96

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

101

 • Proste prostopadłe i proste równoległe

  102

 • Kąty

  105

 • Mierzenie kątów

  108

 • Kąty przyległe, wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste

  111

 • Wielokąty

  114

 • Rodzaje trójkątów

  116

 • Konstruowanie trójkąta o danych bokach

  119

 • Miary kątów w trójkątach

  121

 • Prostokąty i kwadraty

  123

 • Równoległoboki i romby

  125

 • Miary kątów w równoległobokach

  128

 • Trapezy

  129

 • Miary kątów w trapezach

  131

 • Czworokąty — podsumowanie

  133

 • Figury przystające

  135

UŁAMKI DZIESIĘTNE

139

 • Zapisywanie ułamków dziesiętnych

  140

 • Porównywanie ułamków dziesiętnych

  144

 • Różne sposoby zapisywania długości i masy

  146

 • Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

  149

 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

  152

 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

  155

 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

  157

 • Mnożenie ułamków dziesiętnych

  160

 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

  162

 • Dzielenie ułamków dziesiętnych

  165

 • Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

  167

 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

  169

 • Procenty a ułamki

  171

POLA FIGUR

179

 • Pole prostokąta i kwadratu

  180

 • Zależności między jednostkami pola

  184

 • Pole równoległoboku

  186

 • Pole rombu

  189

 • Pole trójkąta

  191

 • Pole trapezu

  195

 • Pola wielokątów — podsumowanie

  198

LICZBY CAŁKOWITE

203

 • Liczby ujemne

  204

 • Dodawanie liczb całkowitych

  209

 • Odejmowanie liczb całkowitych

  213

 • Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

  216

GRANIASTOSŁUPY

221

 • Prostopadłościany i sześciany

  222

 • Przykłady graniastosłupów prostych

  224

 • Siatki graniastosłupów prostych

  227

 • Pole powierzchni graniastosłupa prostego

  229

 • Objętość figury. Jednostki objętości.

  234

 • Objętość prostopadłościanu

  234

 • Objętość graniastosłupa prostego

  236

 • Litry i mililitry

  239

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.