Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (152)

Regulacja nerwowo-hormonalna - Mechanizm reakcji stresowej
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Regulacja nerwowo-hormonalna - Współdziałanie układu nerwowego i hormonalnego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Męski układ rozrodczy
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Żeński układ rozrodczy
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Porównanie przebiegu powstawania gametu mężczyzn i u kobiet
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Przebieg cyklu menstruacyjnego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Rozwój zarodkowy i płodowy
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Ciąża, poród, laktacja
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - etapy ontogenezy człowieka
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Metody zapobiegania ciąży
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój - Zaburzenia w funkcjonowaniu układu rozrodczego i choroby przenoszone drogą płciową
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska