Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (149)

Skład chemiczny organizmów żywych i przyrody martwej
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Rola pierwiastków
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Komórkowa budowa organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Tkankowa budowa organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Narządy i układy narządów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Naturalna klasyfikacja organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Wirusy
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Bakterie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Grzyby
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Glony
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Porosty
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Przegląd roślin wyższych - organowców
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Paprotniki
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Rośliny nasienne
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Podsumowanie wiadomości o roślinach
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Ogólna charakterystyka procesów życiowych
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Sposoby odżywiania się organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Odżywianie roślin - fotosynteza
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Odżywianie się zwierząt
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Oddychanie organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów