Wybierz dział

Tematy Testów (150)

Skład chemiczny organizmów żywych i przyrody martwej
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Rola pierwiastków
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Komórkowa budowa organizmów
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Tkankowa budowa organizmów
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Narządy i układy narządów
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Struktura i funkcje organizmu
Naturalna klasyfikacja organizmów
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Wirusy
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Bakterie
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Grzyby
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Glony
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Porosty
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Przegląd roślin wyższych - organowców
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Paprotniki
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Rośliny nasienne
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Podsumowanie wiadomości o roślinach
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
Sposoby odżywiania się organizmów
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Odżywianie roślin - fotosynteza
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Odżywianie się zwierząt
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Oddychanie organizmów
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Sposoby wymiany gazowej przez organizmy
 • Gimnazjum
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów