Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (62)

Cesarstwo Bizantyjskie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Arabowie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Monarchia Karola Wielkiego
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Cesarstwo Ottonów w Niemczech
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Słowianie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Pierwsze państwa słowiańskie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Powstanie państwa polskiego
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Polska za Bolesława Chrobrego
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Kryzys i odbudowa państwa piastowskiego
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Walka o władzę i jedność państwa polskiego
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Kultura polska w X-XII wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Wyprawy krzyżowe (XI-XIII w.)
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Zagrożenia zewnętrzne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego (XII-XIII w.)
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Polska na drodze do zjednoczenia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Wzrost znaczenia Polski w Europie za Jagiellonów
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Kryzys papiestwa. Sobory późnego średniowiecza
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Kultura późnego średniowiecza
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Architektura średniowiecza
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
Filozofia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze