Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (228)

Położenie Polski, jej sąsiedzi i podział administracyjny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Ukształtowanie powierzchni Polski, główne krainy geograficzne
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Gleby i lasy Polski
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Pojezierza
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Morze Bałtyckie
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Niziny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Uprawy rolne i hodowla zwierząt
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Człowiek zmienia krajobraz
Krajobraz przemysłowy
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Człowiek zmienia krajobraz
Układ Słoneczny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
Współrzędne geograficzne
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
Ruchy ziemi
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
Oceany
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy świata
Budowa dna oceanu
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy świata
Lądy na ziemi
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy świata
Formy ukształtowania lądów
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy świata
Wielcy podróżnicy
 • Podstawowa
 • Geografia
 • To też trzeba wiedzieć
Poznaj jeszcze te zwierzęta
 • Podstawowa
 • Geografia
 • To też trzeba wiedzieć
Przedmiot badań nauk geograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Bezpośrednie metody zbierania informacji geograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna