Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (218)

Złoża mineralne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Struktury tektoniczne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Podział dziejów na ery i okresy
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Dzieje Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Metody badań geologicznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Metody określania wieku skał
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Procesy plutoniczne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Procesy wulkaniczne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Ruch płyt litosfery
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Cykl orogeniczny
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rodzaje wietrzenia skał
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Zależność rodzaju wietrzenia od warunków klimatycznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Grawitacyjne ruchy masowe
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Niszcząca działalność wiatru
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Budująca działalność wiatru
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rzeźba pustyń
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Formy krasowe
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Niszcząca działalność wód płynących
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Transportująca i akumulacyjna działalność rzek
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna