Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (215)

Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Obszary nadwyżek i niedoborów żywności
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Elementy środowiska geograficznego i ich wzajemne powiązania
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Poglądy dotyczące wpływu środowiska naturalnego na działalność człowieka
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Czynniki przyrodnicze sprzyjające działalności człowieka
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zmiany środowiska w wyniku działalności człowieka
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Racjonalne gospodarowanie środowiskiem
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zmiany liczby ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Piramida płci i wieku
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Kierunki i natężenie migracji na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rozmieszczenie ludności na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Bariery i atrakcje osadnicze
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Struktura zatrudnienia na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie rasowe ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie językowe ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie religijne ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Funkcje miast
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Miejskie układy przestrzenne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie współczesnych procesów urbanizacyjnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata