Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (218)

Niszcząca działalność lodowców
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Budująca działalność lodowców i lądolodów
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Formy fluwioglacjalne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Niszcząca działalność morza
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Typy wybrzeży
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rozmieszczenie kontynentów na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Formy ukształtowania dna oceanów i mórz
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Czynniki wpływające na tworzenie się gleby
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Etapy procesu glebotwórczego
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rozmieszczenie stref glebowych na ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Gleby astrefowe
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rozmieszczenie oraz cechy formacji roślinnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Podział geobotaniczny świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Charakterystyczne zwierzęta poszczególnych formacji roślinnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Krainy zoogeograficzne na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Fauna mórz i oceanów
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Naturalne warunki rozwoju rolnictwa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Społeczno-ekonomiczne warunki rozwoju rolnictwa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rozmieszczenie upraw roślinnych na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata