Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (149)

Sposoby wymiany gazowej przez organizmy
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Wydalanie i osmoregulacja
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Rozmnażanie bezpłciowe roślin i zwierząt
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Rozmnażanie płciowe roślin
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Transport substancji
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Układ nerwowy i regulacja procesów życiowych
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Układ ruchu zwierząt
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Pokrycie ciała
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
Teoria ewolucji
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ewolucja organizmów
Dowody ewolucji organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ewolucja organizmów
Główne etapy ewolucji organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ewolucja organizmów
Zmiany ewolucyjne w świecie roślin
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ewolucja organizmów
Zmiany ewolucyjne w świecie zwierząt
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ewolucja organizmów
Stanowisko człowieka w systematyce zoologicznej
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Człowiek jako istota biologiczna i społeczna
Rasy ludzkie jako wynik przystosowania do różnych środowisk
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Człowiek jako istota biologiczna i społeczna
Ogólna budowa organizmu człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Praca i rola układów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Układ ruchu
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Krążenie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Odżywianie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka