Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (201)

Na sejmie walnym
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Pierwsze wolne elekcje
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Wojny Rzeczypospolitej w XVII w.
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Czasy saskie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Rosja, Austria i Prusy w 1 połowie XVIII w.
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
O naprawę Rzeczypospolitej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Powstanie listopadowe
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Próby powstańcze na ziemiach polskich w 1846 r.
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Powstanie styczniowe
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Początki nowoczesnej demokracji
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
Narodziny ideologii
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne - od renesansu do oświecenia
I wojna światowa 1914-1918
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
Rewolucja październikowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
Polska 1918-1939
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
Totalitaryzm
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
Polska w latach II wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
Podzielony świat
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
Polska Ludowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku