Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - styczeń

Przeglądamy zalecenia tematów, dostępnych na stronach rządowych i publikujemy do nich nasze opracowania, streszczenia, testy i zestawy fiszek. Materiały dla uczniów klasy VII.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 7 - styczeń
Warto zrobić sobie powtórkę / fot. 123RF

Szkoła podstawowa

Klasa 7 – Historia

Temat: Represje po powstaniu styczniowym. Poznam skutki polityczne oraz społeczne spowodowane represjami po klęsce Powstania Styczniowego.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Rozwój ziem polskich w II połowie XIX wieku. Dowiem się, jak przebiegał rozwój gospodarczy ziem polskich pod panowaniem pruskim, jakie były okręgi przemysłowe w Królestwie Polskim i jak na tym tle wyglądała gospodarka Galicji.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Świat w przededniu I wojny światowej. Dowiem się jakie były główne przyczyny narastania konfliktów między państwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. Będę umiał/umiała wskazać na mapie państwa należące do trójprzymierza i trójporozumienia. Poznam pojęcie „zbrojny pokój”.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Język polski

Temat: Tajemniczy świat ballady – Adam Mickiewicz „Świtezianka”. Poznam sposoby obrazowania świata w jednej z najważniejszych ballad Adama Mickiewicza.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Ballada „Lilije” Adama Mickiewicza jako wyraz romantycznego zainteresowania grozą. Zapoznam się z analizą ballady romantycznej. Zastanowię się nad ich aspektem moralnym.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Chemia

Temat: Atomy i cząsteczki. Poznam definicję atomu i związku chemicznego. Będę poprawnie posługiwać się pojęciami „drobina”, „atom”, „cząsteczka”. Nauczę się zapisywać i odczytywać liczby atomów i cząsteczek.

Temat: Budowa atomu – nukleony, elektrony. Nauczę się wymieniać cząstki, z jakich zbudowane jest jądro atomowe. Poznam definicję liczby masowej i atomowej. Nauczę się oznaczać powłoki elektronowe w atomie i określać maksymalną liczbę elektronów tworzących poszczególne powłoki elektronowe atomu. Dowiem się, jak opisywać rozmieszczenie elektronów w atomie i wskazywać elektrony walencyjne.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Izotopy. Dowiem się, czym są izotopy i jak obliczać ich masę. Nauczę się opisywania izotopów za pomocą symboli. Poznam różnicę w budowie atomów izotopów wodoru. Nauczę się obliczać średnią masę pierwiastka chemicznego.

Klasa 7 – Matematyka

Temat: Proste i odcinki. Na tej lekcji powtórzę pojęcia punktu, odcinka, prostej, półprostej i łamanej. Przypomnę sobie, kiedy proste są prostopadłe, a kiedy są równoległe. Przećwiczę określanie wzajemnego położenia prostych i odcinków.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Trójkąty i ich własności. Na tej lekcji powtórzę wiadomości o trójkątach. Przypomnę sobie klasyfikację trójkątów ze względu na miary ich kątów oraz ze względu na długości ich boków. Powtórzę nierówność trójkąta i twierdzenie o sumie miar kątów trójkąta. Rozwiążę różne zadania o trójkątach z zastosowaniem poznanych wiadomości.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Temat: Twierdzenie Pitagorasa. Dowiem się, co to jest założenie i teza oraz nauczę się wskazywać je w twierdzeniu. Poznam twierdzenie Pitagorasa i zobaczę jak je stosować na przykładach.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test).

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły