Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mieszaniny substancji

Mieszaniny substancji

Jeżeli weźmiemy dwie lub więcej substancji i wymieszamy je ze sobą otrzymamy mieszaninę substancji. Każdą substancję, która wchodzi w skład mieszaniny nazywamy składnikiem mieszaniny. Jeżeli wymieszamy cukier z piaskiem, to taka mieszanina ma dwa składniki: piasek i cukier. W mieszaninie składniki zachowują swoje właściwości.

Mieszaniny jednorodne

Jeżeli wymieszamy ocet z wodą, to nie widzimy gdzie jest ocet, a gdzie woda (nie widzimy składników mieszaniny). Taką mieszaninę, w której nie widzimy składników gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych (lupy, mikroskopu) nazywamy mieszaniną jednorodną (składniki tworzą jedność, czyli mieszanina jest jednorodna).

Przykłady mieszanin jednorodnych: woda i sól, woda i cukier, powietrze, denaturat i woda.

Mieszaniny niejednorodne

Jeżeli wymieszamy węgiel z cukrem, to widzimy, gdzie jest węgiel, a gdzie cukier. Taką mieszaninę, w której składniki widać gołym okiem nazywamy mieszaniną niejednorodną.

Przykłady mieszanin niejednorodnych: sól i pieprz, żelazo i cukier, siarka i woda, piasek i sól, piasek i woda.

Sposoby rozdzielania mieszanin

Mieszaniny możemy rozdzielić na składniki wykorzystując różnice w ich właściwościach fizycznych.

Pamiętasz pewno z dzieciństwa bajkę o Kopciuszku. Kiedy Kopciuszek poszedł na bal, to gołębie oddzieliły groch od piasku, czyli rozdzieliły mieszaninę na składniki.

Możemy rozdzielać mieszaniny na składniki stosując różne metody

- Metody mechaniczne - np. wybieranie, użycie sita,

- Używając magnesu - wykorzystuje się właściwości magnetyczne substancji - jedne substancje przyciągane są przez magnes, inne nie (siarka z żelazem - żelazo zostanie przyciągnięte przez magnes, siarka zostanie w naczyniu).

- Dekantacja - zlewanie cieczy znad osadu (woda z piaskiem - odlejemy wodę, zostanie piasek),

- Odparowanie cieczy (woda z solą - odparujemy wodę, zostanie sól)

- Destylacja - wykorzystuje się różnice w temperaturach wrzenia poszczególnych składników mieszaniny,

- Filtracja, inaczej sączenie - przepuszczanie mieszaniny przez warstwę porowatego materiału, np. bibuły, płótna, którą nazywamy sączkiem. Sączek przepuszcza składnik ciekły, a zatrzymuje na powierzchni składnik stały (denaturat przejdzie przez sączek, a węgiel zostanie na sączku).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mieszaniny substancji

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Chemia
  • Substancje chemiczne i ich przemiany

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.