Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wartościowość pierwiastków

Wartościowość pierwiastków

Wartościowość jest to liczba wiązań, jakie tworzy atom danego pierwiastka z atomami innego pierwiastka w związku chemicznym.

Pierwiastek może mieć jedną lub kilka wartościowości.

Maksymalna (największa) wartościowość pierwiastków jest równa liczbie elektronów walencyjnych. Możemy ją określić znając położenie pierwiastka w układzie okresowym. Maksymalna wartościowość jest równa numerowi grupy (dla grup od 13 do 18 pomniejszonemu o 10), w której leży dany pierwiastek.

Wartościowość oznacza się cyfrą rzymską i zwykle pisze w prawym górnym rogu przy symbolu pierwiastka.

Wodór w związkach chemicznych jest zawsze jednowartościowy. Tlen jest zawsze dwuwartościowy, co oznacza, że każdy jego atom tworzy dwa wiązania. Tworzy tylko jedno wiązanie, ponieważ na ostatniej powłoce ma jeden elektron i do zapełnienia powłoki potrzebuje też tylko jednego elektronu. Tlen leży w 16 grupie i do zapełnienia ostatniej powłoki potrzebuje dwóch elektronów. Tworzy dwa wiązania.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wartościowość pierwiastków

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Chemia
  • Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych
  • Podstawowa
  • Chemia
  • Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych
  • Podstawowa
  • Chemia
  • Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.