Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wartościowość pierwiastków

Wartościowość pierwiastków

Wartościowość jest to liczba wiązań, jakie tworzy atom danego pierwiastka z atomami innego pierwiastka w związku chemicznym.

Pierwiastek może mieć jedną lub kilka wartościowości.

Maksymalna (największa) wartościowość pierwiastków jest równa liczbie elektronów walencyjnych. Możemy ją określić znając położenie pierwiastka w układzie okresowym. Maksymalna wartościowość jest równa numerowi grupy (dla grup od 13 do 18 pomniejszonemu o 10), w której leży dany pierwiastek.

Wartościowość oznacza się cyfrą rzymską i zwykle pisze w prawym górnym rogu przy symbolu pierwiastka.

Wodór w związkach chemicznych jest zawsze jednowartościowy. Tlen jest zawsze dwuwartościowy, co oznacza, że każdy jego atom tworzy dwa wiązania. Tworzy tylko jedno wiązanie, ponieważ na ostatniej powłoce ma jeden elektron i do zapełnienia powłoki potrzebuje też tylko jednego elektronu. Tlen leży w 16 grupie i do zapełnienia ostatniej powłoki potrzebuje dwóch elektronów. Tworzy dwa wiązania.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wartościowość pierwiastków

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Chemia
  • Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych
  • Podstawowa
  • Chemia
  • Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych
  • Podstawowa
  • Chemia
  • Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.