Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ruch obrotowy Ziemi - dowody i następstwa

Ruch obrotowy Ziemi - dowody i następstwa

Ruch obrotowy (wirowy) to ruch, jaki wykonuje Ziemia obracając się wokół własnej osi. Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód. Pełny obrót trwa 23 h 56 min 4 s.

Ruch obrotowy Ziemi.

Następstwami ruchu obrotowego są:

- zjawisko dnia i nocy,

- pozorny ruch sklepienia niebieskiego (ruch Słońca i gwiazd nad horyzontem),

- możliwość pomiaru czasu (doba).

Odchylenie ciał swobodnie spadających na wschód - ciało zrzucone z wysokiej wieży lub masztu nie spada pionowo, lecz linia jego lotu odchyla się nieco na wschód. Spowodowane jest to większą prędkością liniową wierzchołka niż podstawy wieży.

Zmiana kierunku płaszczyzny wahań wahadła Foucaulta - pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi kierunek płaszczyzny wahań wahadła przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (na półkuli północnej). Po raz pierwszy takie doświadczenie wykonał w 1851 roku francuski fizyk Foucault (czytaj: Fuko).

Spłaszczenie Ziemi - jest ono wynikiem siły odśrodkowej ruchu wirowego, której wartość jest największa na równiku. Powoduje to rozciąganie Ziemi w okolicy równika i spłaszczenie na biegunach.

Siła Coriolisa - sprawia, że wszystkie ciała poruszające się na półkuli północnej zbaczają w prawo od nadanego im kierunku, na półkuli południowej zaś w lewo. Spowodowane jest to różnicą prędkości liniowych na różnych równoleżnikach. Na równiku prędkość ta wynosi 1666 km/h na równoleżniku 45° - 1178 km/h, na biegunie zaś 0 km/h. Siła Coriolisa wpływa na wiatry, prądy morskie, fale morskie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.