Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Walka o władzę i jedność państwa polskiego

Walka o władzę i jedność państwa polskiego

Następcą Bolesława Śmiałego został jego młodszy brat Władysław Herman (1080-1102), który wyrzekł się korony królewskiej. Zmienił on zupełnie dotychczasową politykę Polski: zerwał z papiestwem, zachowywał się ulegle wobec cesarza niemieckiego i władcy czeskiego. Nie potrafił samodzielnie rządzić. Rządził za niego potężny wojewoda Sieciech, którego wszechwładza wzbudzała niezadowolenie możnowładztwa. Wtedy to możni, pozyskując do walki z Sieciechemsynów Władysława Hermana - Zbigniewa i Bolesława, doprowadzili do wygnania Sieciecha z kraju. Herman musiał się zgodzić na podział państwa i wyznaczenie synom odrębnych dzielnic.

W wyniku podziału pierworodny syn Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Kujawy, Bolesław Krzywousty a Małopolskę i Śląsk Władysław Herman zachował dla siebie Mazowsze oraz władzę zwierzchnią.

Po śmierci Władysława Hermana synowie podzielili się spadkiem: Zbigniew zajął Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze, Bolesław zwany Krzywoustym rządził Małopolską, Śląskiem i ziemią lubuską. Bolesław dążył do zjednoczenia państwa i zmusił Zbigniewa do opuszczenia kraju. Wygnany książę uzyskał poparcie cesarza Henryka V, który pod pretekstem obrony praw Zbigniewa napadł na Polskę (1109 r.). Na szczególne uznanie zasłużyła bohaterska postawa obrońców Głogowa.

Nie zawahali się oni razić strzałami własnych dzieci, zatrzymanych podstępnie przez cesarza jako zakładników, przywiązanych do machin oblężniczych. W pobliżu Wrocławia - na Psim Polu rycerstwo niemieckie poniosło dotkliwą klęskę. Ostatecznie Henryk V zmuszony został do wycofania się „trupy swoich wioząc za cały haracz”, jak pisał kronikarz Gall Anonim. Polska obroniła swoją niezależność.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.