Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czynniki wpływające na samopoczucie człowieka

Czynniki wpływające na samopoczucie człowieka

Człowiek to organizm żywy, zbudowany z komórek, które tworzą tkanki, narządy, a te układy narządów. Czynniki niezbędne do życia człowieka to: pokarm, woda i powietrze. Na samopoczucie człowieka wpływają: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne i światło.

Pokarm jest przyswajany dzięki pracy układu pokarmowego, składniki pokarmowe budują nasz organizm, umożliwiają jego wzrost i rozwój, dostarczają energii niezbędnej do utrzymania stałej temperatury ciała, poruszania się i wykonywania innych czynności. Bez pokarmu możemy żyć najwyżej dwa tygodnie. Człowiek poprawia smak, zapach i wygląd żywności, dodając nierzadko wiele szkodliwych substancji chemicznych, które zagrażają zdrowiu.

Woda jest niezbędna do życia, rozpuszczają się w niej różne substancje potrzebne dla organizmu. Stanowi ponad połowę wagi naszego ciała. Jest składnikiem pokarmów. W organizmie jest składnikiem każdej komórki, krwi, a także moczu i potu - substancji wydalanych z organizmu. Wpływa na regulację temperatury organizmu, gdy się pocimy. Bez wody człowiek może przeżyć najwyżej tydzień.

Powietrze jest mieszaniną różnych gazów, najwięcej jest w nim azotu i tlenu. Tlen jest niezbędny do życia. Właśnie nim oddychamy. Do pobierania i przyswajania tlenu służy układ oddechowy. Bez tlenu człowiek może przeżyć tylko kilka minut. Tlen umożliwia spalanie substancji pokarmowych, dzięki czemu wyzwala się energia potrzebna do życia. W powietrzu występują zanieczyszczenia, które wdychane do płuc zagrażają zdrowiu człowieka. Najwięcej jest pyłów, dymów i spalin samochodowych. W miastach, gdzie jest duży ruch samochodowy, zmniejsza się ilość tlenu, a zwiększa ilość dwutlenku węgla. Występują wtedy trudności z oddychaniem i niedotlenienie organizmu.

Temperatura ma duży wpływ na organizm człowieka, jest różna w różnych częściach naszego globu: bardzo niska na biegunach i bardzo wysoka w okolicy równika. Życie człowieka w skrajnie niskiej i skrajnie wysokiej temperaturze jest niemożliwe. Życie w różnych klimatach ułatwia odpowiedni ubiór i ogrzewane lub klimatyzowane mieszkania.

Rozwijając przemysł, człowiek przyczynia się do zmiany klimatu i temperatury na naszym globie. Do atmosfery przenika zbyt duża ilość dwutlenku węgla, rośliny nie są w stanie zużyć go w całości. Jego poziom ciągle wzrasta i powstaje tzw. efekt cieplarniany - na skutek wzrostu stężenia dwutlenku węgla niebezpiecznie wzrasta temperatura powietrza.

Światło - jego źródłem na Ziemi jest słońce, ma ono wpływ na rytm dobowy naszego życia: dzień przeznaczony na pracę i noc na odpoczynek. Dostarcza też energii roślinom, aby mogły wytwarzać w procesie fotosyntezy substancje pokarmowe potrzebne do życia człowiekowi i zwierzętom roślinożernym.

Ciśnienie atmosferyczne ma duży wpływ na samopoczucie człowieka. Ciśnienie ulega ciągłym wahaniom, co jest powodem różnych dolegliwości u ludzi: bóle głowy, bóle reumatyczne, nadmierna pobudliwość nerwowa. Bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie powoduje śmierć człowieka. W górach występuje niskie ciśnienie, w głębinach morskich bardzo wysokie, a w kosmosie bliskie zera. Nurkowie i kosmonauci, aby chronić swoje życie, musza nosić specjalne skafandry.

Czynniki psychiczne: poczucie bezpieczeństwa, więzi rodzinnej, akceptacji i miłości. Są one zaspokajane w rodzinie, która jest podstawową jednostką społeczną. W rodzinie uczymy się naszych podstawowych ról społecznych, uczymy się okazywać wzajemne uczucia, przyjmować na siebie obowiązki, akceptować innych. Więzi rodzinne ułatwiają pokonywanie trudności.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czynniki wpływające na samopoczucie człowieka

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek - czynności życiowe
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek - czynności życiowe
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek - czynności życiowe
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek - czynności życiowe

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.