Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

O możliwościach porozumienia

O możliwościach porozumienia

Jak rozmawiać

Aby móc się porozumieć z innymi, nie wystarczy mówić do nich, wyrażać własne zdanie, myśli, zapatrywania. Należy również słuchać, co mają do powiedzenia na dany temat nasi rozmówcy. Rozmawiając, należy patrzeć na rozmówcę, pokazać gestami, ruchem ciała (np. skinieniem głowy), że się zgadzamy z tym, co mówi lub mamy inne zdanie, okazywać zainteresowanie rozmową i pozytywny stosunek do rozmówcy, starać się zrozumieć jego problemy.

Wtrącanie się, przerywanie, rozglądanie wokół, krytykowanie, ośmieszanie wypowiadającego się świadczy o braku kultury.

Sytuacje konfliktowe

Konflikt to niezgodność zdań na dany temat. Sytuacje konfliktowe zdarzają się każdego dnia, każdemu z nas. Są naturalne. Od nas zależy, czy konflikt zostanie rozwiązany polubownie i korzystnie dla stron konfliktu, czy też zakończy się kłótnią, bójką, wybuchem gniewu. Rozwiązując konflikt, musimy pamiętać, że każdy z nas kieruje się uczuciami. Nie można dopuszczać, by kierowała nami złość, gniew, złe intencje, bo wtedy tracimy zdolność trzeźwego osądu sytuacji i możemy powiedzieć lub zrobić coś, czego będziemy żałować, czego nie można odwołać lub zmienić.

Emocje

Emocja to inaczej uczucie. Emocją jest np. radość, złość, gniew, żal, zadowolenie, strach, zawiść. Każdy z nas jest inny, bo każdy jest indywidualnością. Mamy różne usposobienia, różne poczucie humoru, różne spojrzenie na świat. Kierujemy się różnymi emocjami, stąd tak często znajdujemy się w sytuacjach konfliktowych z innymi. Ważne jest, by panować nad swoimi emocjami, np., gniewem, który prowadzi do agresji.

Rodzaje zachowań

Wyróżnia się trzy rodzaje zachowań:

- uległe - zgoda na to, co mówią inni, podporządkowanie innym; osoba uległa nie potrafi jasno wyrazić swoich życzeń, przede wszystkim słucha innych, niewiele mówi, przyjmuje wszystkie propozycje innych, jest bezkrytyczna wobec innych, nie wyraża własnego zdania;

- agresywne - walka o dominację nad innymi; osoba agresywna głośno domaga się tego, czego chce, nie słucha innych ludzi, ma do nich stosunek lekceważący, jest głośna, zwraca uwagę swoją osobą, narzucając swoje zdanie, postawę, używa przemocy;

- asertywne - spokojne, ale stanowcze wyrażanie swojego zdania, umiejętność konsekwentnej obrony tego zdania; osoba asertywna jasno i w sposób bezpośredni prosi o to, czego chce, słucha zdania innych i wyraża własne zdanie, a kiedy zachowanie innych się jej nie podoba, spokojnie o tym mówi.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Jacy jesteśmy
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Jacy jesteśmy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.