Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Warunki życia w wodzie

Warunki życia w wodzie

Życie w wodzie zależy od:

- ilości tlenu w wodzie: w warstwie powierzchniowej oraz tam, gdzie rosną rośliny, tlenu jest dużo, w głębszych warstwach jest go mniej; w wodzie zimnej rozpuszcza się więcej tlenu niż w ciepłej;

- gęstości wody: drobne organizmy mogą biernie unosić się w wodzie, większe, aby się poruszać, mają inne przystosowania umożliwiające życie w tym środowisku; z gęstością wody jest związana jej duża siła niszcząca;

- nasłonecznienia: jest ono zależne od głębokości i przejrzystości wody, ma wpływ na rozwój roślin zielonych;

- ilości składników odżywczych: od tego, czy w wodzie jest dużo, czy mało pożywienia, zależy rozwój organizmów.

Na życie organizmów wodnych wpływają właściwości wody, która jest dobrym rozpuszczalnikiem: substancje rozpuszczalne w niej pochodzą z powietrza, z podłoża skalnego, z wód powierzchniowych, z rozkładu organizmów martwych, z wydalin organizmów żyjących w niej.

W wodzie może rozpuścić się tyle substancji, ile potrzeba do nasycenia jej tą substancją. Rozpuszczalność substancji stałych wzrasta ze wzrostem temperatury. Rozpuszczalność wszystkich gazów w wodzie maleje wraz ze wzrostem temperatury, tlenu jest więcej w wodzie zimnej niż w wodzie ciepłej.

Lód jest lżejszy od wody, pływa po jej powierzchni, woda jest najcięższa w temperaturze +4° C, co wpływa na to, że zbiorniki przy dnie nie zamarzają i organizmy mogą tam przetrwać zimę.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Warunki życia w wodzie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.