Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Warunki życia w wodzie

Warunki życia w wodzie

Życie w wodzie zależy od:

- ilości tlenu w wodzie: w warstwie powierzchniowej oraz tam, gdzie rosną rośliny, tlenu jest dużo, w głębszych warstwach jest go mniej; w wodzie zimnej rozpuszcza się więcej tlenu niż w ciepłej;

- gęstości wody: drobne organizmy mogą biernie unosić się w wodzie, większe, aby się poruszać, mają inne przystosowania umożliwiające życie w tym środowisku; z gęstością wody jest związana jej duża siła niszcząca;

- nasłonecznienia: jest ono zależne od głębokości i przejrzystości wody, ma wpływ na rozwój roślin zielonych;

- ilości składników odżywczych: od tego, czy w wodzie jest dużo, czy mało pożywienia, zależy rozwój organizmów.

Na życie organizmów wodnych wpływają właściwości wody, która jest dobrym rozpuszczalnikiem: substancje rozpuszczalne w niej pochodzą z powietrza, z podłoża skalnego, z wód powierzchniowych, z rozkładu organizmów martwych, z wydalin organizmów żyjących w niej.

W wodzie może rozpuścić się tyle substancji, ile potrzeba do nasycenia jej tą substancją. Rozpuszczalność substancji stałych wzrasta ze wzrostem temperatury. Rozpuszczalność wszystkich gazów w wodzie maleje wraz ze wzrostem temperatury, tlenu jest więcej w wodzie zimnej niż w wodzie ciepłej.

Lód jest lżejszy od wody, pływa po jej powierzchni, woda jest najcięższa w temperaturze +4° C, co wpływa na to, że zbiorniki przy dnie nie zamarzają i organizmy mogą tam przetrwać zimę.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Warunki życia w wodzie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.