Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Życie w akwarium

Życie w akwarium

Akwarium to także zbiornik wody. Można je mieć w domu i zajmować się hodowlą organizmów wodnych. W akwarium występują organizmy jednokomórkowe, rośliny i zwierzęta. U roślin wodnych występują przystosowania, które ułatwiają im życie w wodzie:

- łodygi i liście są wiotkie,

- blaszka liściowa jest często postrzępiona,

- słabo wykształcone lub nie wykształcone korzenie,

- wodę pobierają całą powierzchnią.

Posiadają ciałka zieleni i w procesie fotosyntezy wytwarzają cukier oraz tlen potrzebny też innym organizmom.

Rośliny najczęściej hodowane w akwarium: rogatek, moczarka kanadyjska, wywłócznik, nurzaniec, kabomba, rdestnica.

Zwierzęta hodowane w akwarium to najczęściej ryby: skalar, bojownik, gupik, mieczyk, pielęgnica, sumik, glonojad, różanka.

Szczególnie piękne są ryby egzotyczne, ale wymagają specjalnych warunków do życia: woda musi być bardzo czysta, o odpowiednim zasoleniu i temperaturze wynoszącej 20-25°C.

Porównanie środowiska lądowego i wodnego

Lądowe Wodne
 • zmienna wilgotność,
 • duże wahania temperatury (powietrze szybko się nagrzewa i szybko oddaje ciepło),
 • duża ilość tlenu,
 • mała gęstość powietrza,
 • duża przejrzystość powietrza
 • stała wilgotność,
 • małe wahania temperatury (woda wolno się nagrzewa i wolno oddaje ciepło),
 • mniejsza ilość tlenu,
 • duża gęstość wody,
 • mała przejrzystość wody

W naszym otoczeniu spotykamy stawy, jeziora, strumienie, potoki i rzeki. W wodach stojących, czyli w stawach i jeziorach, łatwo wyróżnić trzy strefy:

- strefa przybrzeżna: panują tu bardzo dobre warunki dla życia roślin i zwierząt. Woda w tej strefie jest płytka, a przez to cieplejsza od wody w innych strefach. Światło słoneczne może docierać do dna;

- strefa toni wodnej: żyją w niej przede wszystkim ryby;

- strefa przydenna: tu także żyją organizmy, przede wszystkim bakterie i pierwotniaki, pierścienice, małże, ryby denne. Jeśli jezioro jest bardzo głębokie, w strefie przydennej nie występują rośliny zielone, którym do życia są potrzebne tlen i światło.

Strefy wód

Życie w rzece zależy od tego, jaki jest prąd wody.

Rzeka
bieg rzeki rośliny zwierzęta
Bieg górny - woda płynie bardzo szybko, jej siła jest bardzo duża. glony - bardzo drobne, jednokomórkowe okrzemki, skrętnica, mech wodny
 • ciało bocznie spłaszczone, opływowy kształt ciała, silnie umięśnione - ryby: pstrąg potokowy, strzebla potokowaM
 • mogą mieć przyssawki, haczyki, kleisty śluz na ciele, co umożliwia przyczepienie się w dnie rzeki, budują domki z kamyczków i piasku - larwy chruścików
Bieg środkowy i dolny - woda płynie wolno. rzęsa wodna, rogatek sztywny, wywłócznik okółkowy, trzcina pospolita, pałka wodna płoć, okoń, szczupak, ślimak, leszcz, karp, pijawki, larwy owadów, pierwotniaki, oczlik, rozwielitka

Warunki życia w biegu środkowym i dolnym są takie jak w stawie, ponieważ ruch wody jest niewielki. Występują więc tutaj takie same strefy roślinności i podobne zwierzęta.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.