Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zanieczyszczenie gleb

Zanieczyszczenie gleb

Gleba jest bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, gdyż razem z klimatem, na który składa się zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, tworzy naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt, spełniając ważną rolę przy produkcji biomasy, czyli żywej substancji organicznej przypadającej na określoną jednostkę powierzchni lub objętości. W glebie znajduje się wiele pierwiastków i związków chemicznych, które dostają się do niej z atmosfery i przenikają dalej do wody.

Przyczyny niszczenia gleby to m.in.:

- niewłaściwa gospodarka rolna i leśna, polegająca na wyjałowieniu lub przenawożeniu gleby;

- erozja gleby, czyli wymywanie lub wywiewanie warstwy urodzajnej gleby;

- zanieczyszczenie gleby przez jej nadmierną chemizację, np. środkami ochrony roślin, zanieczyszczeniami atmosfery;

- zmniejszanie obszaru pól uprawnych z powodu inwestycji gospodarczych (budowa osiedli, dróg, zakładów przemysłowych).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zanieczyszczenie gleb

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.