Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza

Organizmy żywe mogą żyć dzięki powietrzu, którym oddychają. Powietrze jest mieszaniną gazów: azotu, tlenu oraz niewielkich ilości dwutlenku węgla, pary wodnej i innych. Człowiekowi i zwierzętom niezbędny do życia jest tlen. Zanieczyszczone powietrze zawiera mniej tlenu, a więcej pyłów i sadzy oraz szkodliwe i trujące gazy.

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza:

- spaliny wydobywające się z samochodów i innych pojazdów;

- substancje szkodliwe pochodzące z kotłowni centralnego ogrzewania;

- działalność zakładów przemysłowych: hut, cementowni, fabryk chemicznych, rafinerii i innych;

- elektrownie węglowe i jądrowe.

Niektóre substancje szkodliwe to: tlenek węgla (czad), dwutlenek siarki, fluorowodór, dym tytoniowy. W rejonach silnie uprzemysłowionych występuje smog. Smog tworzą pyły przemysłowe w połączeniu z mgłą lub parą wodną. Może on być silnie trujący, nie przepuszcza promieni słonecznych.

Zanieczyszczenie powietrza jest eliminowane poprzez: instalowanie filtrów na kominach fabrycznych, oczyszczanie spalin przemysłowych, likwidację małych kotłowni węglowych, instalowanie katalizatorów w silnikach samochodowych, zakładanie pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych, ograniczenie lub zaprzestanie palenia tytoniu.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zanieczyszczenie powietrza

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.