Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Geografia

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Arkadiusz Głowacz, Piotr Stankiewicz • WSiP

Dział 1. Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Polski

6

 • 1. Położenie geograficzne Polski

  8

 • 2. Przeszłość geologiczna Polski

  13

 • 3. Lądolód i polskie pojezierza

  18

 • 4. Bogactwo skał i minerałów

  24

 • 5. Klimat Polski

  29

 • 6. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce

  34

 • 7. Sieć rzeczna Polski

  40

 • 8. Polskie lasy

  47

 • 9. Gleby polski

  53

 • 10. Morze Bałtyckie

  Rozwiń (1)

  57

 • 11. Stan środowiska

  62

 • 12. Ochrona przyrody

  68

 • 13. Podsumowanie działu

  74

Dział 2. Mieszkańcy Polski

83

 • 14. Ludność Polski na tle Europy i świata

  84

 • 15. Rozmieszczenie ludności polski

  88

 • 16. Rozwój ludności w Polsce i w Europie

  93

 • 18. Zróżnicowanie społeczne ludności Polski i Europy

  101

 • 19. Praca i bezrobocie

  108

 • 20. Migracje w Polsce i w Europie

  112

 • 21. Urbanizacja Polski na tle Europy

  118

 • 22. Polskie miasta

  Rozwiń (1)

  122

 • 23. Podsumowanie działu

  127

Dział 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski

133

 • 24. Gospodarka narodowa

  134

 • 25. Funkcje rolnictwa i czynniki przyrodnicze jego rozwoju

  139

 • 26. Czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa

  143

 • 27. Uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

  147

 • 28. Gospodarka morska

  152

 • 29. Przemysł i jego funkcje

  157

 • 30. Przemysł energetyczny

  161

 • 31. Okręgi przemysłowe w Polsce

  166

 • 32. Przemysł zaawansowanych technologii

  172

 • 33. Rola usług w gospodarce Polski

  177

 • 34. Transport i łączność

  182

 • 35. Atrakcje turystyczne Polski

  189

 • 36. Wakacje w Polsce

  197

 • 37. Podsumowanie działu

  202

Dział 4. Relacje między elementami środowiska geograficznego

207

 • 38. Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa

  208

 • 39. Warunki rozwoju gospodarki energetycznej

  213

 • 40. Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

  216

 • 41. Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi

  220

 • 42. Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia

  223

 • 43. Wpływ sieci transportowej na lokalizację przedsiębiorstw

  226

 • 44. Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski

  229

 • 45. Podsumowanie działu

  234

Dział 5. Własny region i "mała ojczyzna"

240

 • 46. Badanie własnego regionu

  240

 • 47. Jak zaplanować wycieczkę

  244

 • 47. Jak zaplanować wycieczkę?

  244

 • 48. Formy współpracy regionalnej

  248

 • 49. Poznawanie "małej ojczyzny"

  250

 • Podsumowanie działu

  254

Indeks polsko-angielski

256

Źródła ilustracji

258

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.