Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie

Warunki życia w Morzu Bałtyckim

Morze Bałtyckie to średniej wielkości morze śródziemne, czyli prawie ze wszystkich stron otoczone lądem, wąskimi cieśninami łączy się z Morzem Północnym. Linia brzegowa jest urozmaicona: występują zatoki (Fińska, Botnicka, w Polsce Gdańska i Pomorska), wybrzeże niskie i wysokie, mierzeje, jeziora przybrzeżne. Mają tu ujście duże rzeki: Newa, Wisła, Kemi, Gota, Niemen, Odra.

Morze Bałtyckie jest bardzo słabo zasolone z powodu dużego dopływu wód rzecznych i dużej ilości opadów. Wody są mało przejrzyste, światło do ciera do 30 m poniżej lustra wody, czyli najlepsze warunki życia są w wodach przybrzeżnych.

Krajobraz wybrzeża morskiego kształtują:

- fale morskie - powodują cofanie się wybrzeża morskiego, wyrzucają piasek, który tworzy wydmy;

- prądy morskie - przenoszą piasek i muł wzdłuż wybrzeży z zachodu na wschód, usypują wały zwane mierzejami, które z biegiem czasu odcinają zatoki od morza i tworzą się jeziora przybrzeżne (np. Jamno, Gardno, Łebsko);

- Wisła - jej wody nanoszą muł zasypujący zatokę. Tak powstały Żuławy - w miejscu, gdzie kiedyś była zatoka, teren ten jest położony poniżej powierzchni morza, czyli w depresji.

Wielokomórkowe glony morskie - zielenice, brunatnice, krasnorosty żyjące w Morzu Bałtyckim

Do glonów wielokomórkowych należą: zielenice, brunatnice i krasnorosty. Nazwy wymienionych grup są związane z barwnikiem, który występuje u nich oprócz zielonego barwnika - chlorofilu. Dominacja barwnika zielonego, brunatnego lub czerwonego ma wpływ na występowanie glonów morskich na różnych głębokościach. Jest to związane ze zdolnością pochłaniania przez glony promieni świetlnych o różnej długości fali (czyli o różnej barwie światła).

Zielenice (m.in. sałata morska): występują na małych głębokościach, przy brzegach, ponieważ potrzebują dużo światła.

Brunatnice (wielkomorszcz, morszczyn, listownica): posiadają barwnik brunatny, dlatego występują głębiej.

Krasnorosty (np. żebrowiec): zawierają czerwony barwnik, żyją więc na dużych głębokościach, nawet do 170 m.

Takie rozmieszczenie glonów w morzach nosi nazwę rozmieszczenia pionowego. W Bałtyku występuje pospolicie glon wielokomórkowy należący do brunatnic: morszczyn pęcherzykowaty. Jest on zabarwiony brunatnie, z zielonym odcieniem. Przyczepiony do podłoża za pomocą przylgi, należy do glonów osiadłych. W budowie plechy wyróżniamy część łodygokształtną i liściokształtną - z pęcherzykami powietrznymi - oraz twory służące do rozmnażania płciowego.

Morszczyn pęcherzykowaty

Znaczenie glonów

W przyrodzie W gospodarce człowieka
 • glony planktonowe są pokarmem dla zwierząt;
 • zmniejszają zawartość dwutlenku węgla w wodzie;
 • wzbogacają wodę w tlen;
 • obumarłe glony, ulegające rozkładowi, wzbogacają wodę w związki mineralne;
 • skupienia glonów w wodach tworzą schronienie dla ryb;
 • biorą udział w samooczyszczaniu wód
 • niektóre glony są pokarmem dla ludzi;
 • używane są do produkcji wyrobów cukierniczych;
 • stosowane są jako leki, np. w chorobach tarczycy (dostarczają jodu), przy biegunkach, zaparciach, stosuje się je także w zwalczaniu robaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym i do leczenia ran;
 • agar-agar z krasnorostów używany jest w laboratoriach jako pożywka dla hodowli bakterii;
 • stosowane są jako pasza dla zwierząt;
 • biorą udział w oczyszczaniu ścieków;
 • niektóre glony są wskaźnikami wartości wody pitnej
 • ich nadmierny rozwój jest niekorzystny dla innych organizmów żyjących w danym zbiorniku
 • mogą zarastać rury kanalizacyjne
 • obrastają części statków

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.