Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska jest położona we wschodniej części Niziny Podlaskiej, na pograniczu Polski i Białorusi. Część puszczy znajduje się poza granicami Polski. Jest to naturalny, pierwotny las liściasty, jego fragmenty są chronione od XIX w. W 1947 r. utworzono tutaj Białowieski Park Narodowy, który jest rezerwatem ścisłym, człowiek nie prowadzi działalności gospodarczej, nie sadzi i nie wycina drzew, rośliny same się rozsiewają, martwe organizmy powoli rozkładają się i las odnawia się sam. Klimat: długie i ostre zimy, ciepłe lata. Gleby są zróżnicowane: bielicowe, torfowo-bagienne i brunatne.

Klimat i gleby mają wpływ na szatę roślinną i zwierzęcą Puszczy Białowieskiej.

Rodzaje lasów: liściaste, mieszane, iglaste. Gleby brunatne, gleby bielicowe.

Drzewa - dęby, graby, lipy, jesiony, sosny, świerki żyją po kilkaset lat, mają duży obwód pni i osiągają dużą wysokość. Pozostałe warstwy lasu są bogate w roślinność. Zwierzęta mają bardzo dobre warunki życia, schronienie i pokarm. Symbolem parku jest żubr, potężne zwierzę żyjące w stadach, które ma tu dostatek pokarmu i schronienie. Występują też jelenie, sarny, daniele, rysie, lisy i żbiki, wilki, bobry, wydry, bardzo dużo gatunków ptaków. Wiele z nich jest objętych ochroną, tylko tu jest ich ostoja.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.