Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ukształtowanie powierzchni Polski, główne krainy geograficzne

Ukształtowanie powierzchni Polski, główne krainy geograficzne

Polska jest krajem nizinnym, najniżej położony punkt znajduje się na Żuławach Wiślanych (1,8 m p.p.m. - depresja), a najwyższym punktem jest szczyt Rysy w Tatrach - 2499 m n.p.m.

Południowe obszary Polski to najwyższa część kraju, największą powierzchnię zajmuje część łańcucha Karpat, w których obrębie w Polsce wy różnia się: Podkarpacie, Beskidy i Bieszczady Zachodnie oraz Podhale z Pieninami i Tatrami.

W południowo-zachodniej części Polski leżą Sudety z Przedgórzem Sudeckim.

Na północ od gór leży rozległy obszar wyżynny oddzielony kotlinami: Oświęcimską i Sandomierską. W jego obrębie wyróżnia się: Wyżynę Śląską, Krakowsko-Częstochowską, Wyżynę Kielecką z Górami Świętokrzyskimi, Wyżynę Lubelską i Roztocze. Przechodzą one ku północy w niziny śródpolskie: Nizinę Śląską, Wielkopolską, Nizinę Mazowiecką przechodzącą ku wschodowi w Nizinę Podlaską.

Pojezierza dzielą się na: Pojezierze Pomorskie, Wielkopolskie i Mazurskie. Na północ od pojezierzy ciągnie się pas nizin nadmorskich: Pobrzeże Szczecińskie, Koszalińskie i Gdańskie.

Najdłuższe rzeki:

Wisła - 1047 km, jej największe dopływy: Narew, Bug, San.

Odra - 854 km, w Polsce 742 km, jej największe dopływy: Warta, Nysa.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Geografia
  • Krajobrazy naszej ojczyzny
  • Podstawowa
  • Geografia
  • Krajobrazy naszej ojczyzny
  • Podstawowa
  • Geografia
  • Krajobrazy naszej ojczyzny

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.