Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Niziny

Niziny

Niziny środkowopolskie

W środkowym pasie Polski występują niziny zwane ogólnie środkowopolskimi. Cechy krajobrazu nizin środkowopolskich:

- rozległe równiny,

- szerokie doliny rzeczne Wisły i Odry oraz ich dopływów,

- kotliny, nieckowate obniżenia,

- wysoczyzny, położone trochę wyżej wzniesienia.

Nizina Śląska rozciąga się wzdłuż Sudetów, przepływa przez nią Odra. Jest to obszar o bardzo łagodnym klimacie, gdzie zimy są krótkie i łagodne, lato ciepłe i długie. Lasy pozostały na niewielkim obszarze - Bory Dolnośląskie nad Stobrawą.

Gleby są tu urodzajne: less pokryty czarnoziemami i gleby brunatne. Na tym terenie rozwinęło się rolnictwo, ale pociągnęło to za sobą likwidację lasów. Wkroczył też przemysł, zmieniając krajobraz. Wzdłuż Odry powstały duże miasta: Wrocław, Opole, Brzeg, Oława. Odra wykorzystywana jest do transportu, połączona jest Kanałem Gliwickim z Wyżyną Śląską, skąd przewozi się część produkcji wodą do portów w Szczecinie.

Nizina Mazowiecka to największa kraina nizinna, płynie przez nią szeroko rozlana Wisła. W okolicach Warszawy tworzy wielką kotlinę, Kotlinę Warszawską otoczoną wysoczyznami, które rozdzielone są kotlinami dopływów Wisły.

Schemat doliny rzeki

Wisła płynie szeroką doliną - jej dno to koryto rzeki, rzeka tworzy mielizny w środku koryta, które jeżeli zarastają roślinnością, tworzą tzw. kępy. Na brzegach tworzą się piaszczyste plaże. Nurt rzeki raz jest spokojny innym razem bardzo szybki, rzeka może zmieniać koryto. Dawne koryto rzeki to starorzecze - tworzą się tutaj małe jeziora. Woda niesie ze sobą osady, które pozostawia, tworząc terasy rzeczne (lub tarasy) - schodowate formy:

- terasy zalewowe - nad samą rzeką,

- terasy nadzalewowe - położone wyżej, zalewane tylko w czasie dużych wylewów rzeki.

Wisła niosła też piaski, które osadzały się na terasach nadzalewowych. W ten sposób powstały wydmy, obecnie porośnięte borem sosnowym.

Wzdłuż Wisły występują żyzne gleby powstałe z osadów rzecznych, czyli mady.

Na Nizinie Mazowieckiej uprawia się warzywa na polach i w szklarniach, duże obszary zajmują sady. Rozwinęła się też tutaj hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz zakłady przetwórstwa.

Krajobraz Niziny Mazowieckiej jest bardzo zmieniony przez człowieka. Pierwotny las mieszany został wykarczowany, jego pozostałości to Puszcza Kampinoska.

Puszcza Kampinoska leży na północny zachód od Warszawy, w dolinie Wisły, na jej terasie nadzalewowej. Tereny położone wyżej to suche, piaszczyste wydmy usypane przez wiatr, a między nimi występują podmokłe i bagniste obniżenia. Obszary suche porasta bór sosnowy z domieszką dębów, a podmokłe - lasy olchowe, roślinność bagienna i łąkowa. W lasach podmokłych występuje łoś, doskonale przystosowany do warunków życia. Inne zwierzęta to: jelenie, sarny, daniele, dziki, wilki, rysie, czaple, czarne bociany. Dla ochrony tych terenów utworzono w części puszczy Kampinoski Park Narodowy.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Niziny

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.