Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Geografia - klasa 7

Marcin Chrabelski, Magdalena Dudaczyk • OPERON

1. Środowisko przyrodnicze

7

2. Ludność

81

3. Gospodarka

119

4. Relacje między elementami środowiska przyrodniczego na przykładzie wybranych obszarów Polski

165

 • 4.1. Zagospodarowanie dorzecza a powodzie w Polsce

  165

 • 4.2. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki lokalizacji elektrowni

  Rozwiń (2)

  170

 • 4.3. Rozwój dużych miast a zmiany w strefie podmiejskiej

  176

 • 4.4. Migracje a struktura wieku i bezrobocie

  180

 • 4.5. Gospodarka centralnie planowana a gospodarka rynkowa

  Rozwiń (1)

  183

 • 4.6. Autostrady i drogi ekspresowe a inwestycje w Polsce

  187

5. Własny region

195

 • 5.1. Własny region

  195

 • 5.2. Analiza regionu, w którym mieszkasz

  199

 • 5.3. Miniprzewodnik turystyczny po regionie

  200

6. Czym jest dla mnie moja "mała ojczyzna"?

203

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.