Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany struktury zatrudnienia na tle przekształceń gospodarczych w Polsce

Zmiany struktury zatrudnienia na tle przekształceń gospodarczych w Polsce

W 2006 roku w wieku produkcyjnym było 55,2% ludności. Ludność pracująca stanowiła 46% ogólnej liczby ludności.

Struktura zatrudnienia w Polsce [%]

Dział gospodarki 1950 1970 1988 1997 2006
przemysł 19 28 29 23,6 23,1
rolnictwo 57 37 28 27,4 16,6
budownictwo 4 7 8 5,9 4,6
komunikacja 4 6 6 5,4 5,5
handel 5 6 9 12,9 15,7
oświata 2 5 6 5,7 7,9
służba zdrowia 1 3 5 6,5 5,5
inne 8 8 9 12,6 21,1

Przez cały okres powojenny spadała liczba zatrudnionych w rolnictwie. Mimo to, jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Systematycznie wzrasta liczba zatrudnionych w usługach.

Bezrobocie w Polsce po 1989 roku

Rok 1990 1992 1994 1996 1997 2007
liczba bezrobotnych w tys. 1126 2509 2838 2360 1826 2300
stopa bezrobocia w % 6,5 14,3 16,0 13,2 10,3 13,1

Głównymi przyczynami bezrobocia w Polsce po 1989 roku były:

- likwidacja wielu dużych państwowych zakładów przemysłowych,

- upadek Państwowych Gospodarstw Rolnych,

- wprowadzenie nowych technologii zmniejszających liczbę rąk potrzebnych do pracy,

- mała mobilność społeczeństwa - trudności związane ze znalezieniem pracy poza miejscem zamieszkania,

- wysokie koszty pracy zniechęcające pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy.

Największe bezrobocie występuje w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

Najmniej bezrobotnych jest w dużych miastach (z wyjątkiem Łodzi).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.